Cognitief psycholoog en senior onderzoeker
Koninklijke Kentalis

Daan Hermans

Dr. Daan Hermans is senior onderzoeker bij de Kentalis Academie en verbonden aan het Behavioural Science Instituut (BSI) van de Radboud Universiteit.
Zijn (praktijkgerichte en wetenschappelijke) onderzoeksprojecten richten zich vooral op de cognitieve ontwikkeling van dove en slechthorende kinderen.

Daan is medeauteur van het boek “Taal in het kwadraat”.

Expertise: dove en slechthorende kinderen

Sessiearchief

,

Omschrijving

Naar schatting heeft zo’n 5% van de kinderen en jongeren een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dit betekent dat er in Nederland in elke klas wel één of twee kinderen en jongeren met een TOS zijn. De problemen van deze kinderen en jongeren blijven niet altijd beperkt tot de taal. Een relatief grote groep kinderen en jongeren met TOS heeft ook moeite om hun gedrag te reguleren (executieve functies) en/of om de emoties en gedachten van zichzelf en anderen te begrijpen (Theory of Mind). Deze twee cognitieve functies zijn van groot belang voor het sociaal emotioneel functioneren van kinderen, en daarom zien we ook relatief veel problemen van kinderen met TOS op dit domein.
In deze sessie focussen we op de sociale emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS. Als professionals in het onderwijs zich hier (meer) bewust van zijn, kunnen zij kinderen en jongeren met een TOS beter ondersteunen.

Deze sessie wordt gegeven door Daan Hermans en Sharon Martens.

Ga naar de bovenkant