Senior onderzoeker
Kohnstamm Instituut

Marianne Boogaard

Marianne Boogaard is senior onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut. Momenteel is zij onder andere betrokken bij de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam, thema Gelijke Onderwijskansen https://woa.kohnstamminstituut.nl/, de monitoring van het Experiment Regelluwe Scholen https://www.regelluwescholen.nl/, een ontwerponderzoek op het gebied van taal, spel en denken in de kinderopvang, en een effectonderzoek rond Familie-/Gezinsklassen voor kinderen met gedragsproblemen in het basisonderwijs.
Haar specialisatie is praktijkgericht en kwalitatief onderzoek, en dat gaat vaak om projecten waarin sprake is van samenwerking tussen onderzoek, opleidingen en onderwijs/opvangpraktijk.

Expertise: samenwerking, onderwijskwaliteit, onderzoek

Sessiearchief

Geen sessies gevonden.

Ga naar de bovenkant