Universitair hoofddocent
Rijksuniversiteit Groningen

Elisa Kupers

Elisa Kupers is universitair hoofddocent bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op de dynamiek van interacties tussen docenten en leerlingen, motivatie en welbevinden van zowel leerlingen als docenten, en creativiteit.

Expertise: Pedagogiek, Lerarenwelzijn

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

De corona-crisis raakt het onderwijs wereldwijd. In Nederland wordt in maart 2020 besloten om de scholen te sluiten en over te gaan op afstandsonderwijs: voor docenten en schoolleiders een ongekende uitdaging. Hoe geven docenten het afstandsonderwijs in deze periode concreet vorm? In welke mate ervaren ze stress en welbevinden tijdens deze bijzondere periode, en welke factoren dragen daaraan bij? Aan ons onderzoek deden ruim 300 Nederlandse docenten uit po, vo, s(b)o, s(v)o en mbo mee door middel van een online vragenlijst en interviews. In de presentatie bespreken we de eerste resultaten uit het onderzoek. Wat hebben we geleerd uit deze eerste periode van afstandsonderwijs en hoe kunnen we met deze kennis het onderwijs (tijdens de corona-crisis en daarna) verbeteren?

Preview

Opname

Ga naar de bovenkant