Universitair docent, onderzoeker
Rijksuniversiteit Groningen

Jolien Mouw

Jolien Mouw is als universitair docent verbonden aan het GION Onderwijs/ Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Jolien is benoemd tot lid van het Comenius Netwerk van erkende onderwijsvernieuwers voor het hoger onderwijs. Zij doet onderzoek op het gebied van samenwerkend leren, onderwijsinnovatie en onderwijsontwerp van (digitale/ Virtual Reality) leeromgevingen.

Expertise: Pedagogiek, Lerarenwelzijn

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

De corona-crisis raakt het onderwijs wereldwijd. In Nederland wordt in maart 2020 besloten om de scholen te sluiten en over te gaan op afstandsonderwijs: voor docenten en schoolleiders een ongekende uitdaging. Hoe geven docenten het afstandsonderwijs in deze periode concreet vorm? In welke mate ervaren ze stress en welbevinden tijdens deze bijzondere periode, en welke factoren dragen daaraan bij? Aan ons onderzoek deden ruim 300 Nederlandse docenten uit po, vo, s(b)o, s(v)o en mbo mee door middel van een online vragenlijst en interviews. In de presentatie bespreken we de eerste resultaten uit het onderzoek. Wat hebben we geleerd uit deze eerste periode van afstandsonderwijs en hoe kunnen we met deze kennis het onderwijs (tijdens de corona-crisis en daarna) verbeteren?

Preview

Opname

Ga naar de bovenkant