Universitair docent
Rijksuniversiteit Groningen

Marjon Fokkens-Bruinsma

Marjon Fokkens-Bruinsma is universitair docent bij de Lerarenopleiding, Rijksuniversiteit Groningen. Haar expertise ligt op het terrein van leren en instructie in het hoger onderwijs, meer specifiek ten aanzien van motivatie, leerstrategieën en mentaal welbevinden. Ze is reviewer voor verschillende tijdschriften en lid van de editorial board van Current Psychology. Ook is ze lid van verschillende commissies, waaronder het Deskundigenpanel Studiekeuze 123. In de opleiding is ze betrokken bij de beoordeling en begeleiding van de stages.

Expertise: universitaire lerarenopleiding

Sessiearchief

,

Omschrijving

Waarom ervaren sommige leraren veel spanningen, of verlaten ze zelfs het leraarsberoep, en anderen niet? In onderzoek worden ze omschreven als veerkrachtige leraren. Leraren die snel herstellen na uitdagende of lastige situaties en opbloeien op zowel professioneel als persoonlijk vlak. Het versterken van veerkracht voor onderwijsprofessionals is juist nu, door en na corona, extra belangrijk. Daarom werkt Hogeschool KPZ in het BRiTE-project samen met een aantal universiteiten aan een preventieve aanpak gericht op het ‘Versterken van Veerkracht’.
In deze sessie willen we je informeren over het belang van veerkracht en de strategieën die daarbij een rol kunnen spelen. De workshop bestaat uit twee delen, het eerste deel is een pubquiz, gericht op: 1) kennis over de verschillende aspecten van veerkracht, en 2) vaardigheden die ingezet kunnen worden om veerkracht te versterken. Na de quiz, bespreken we een aantal good practices om de opgedane kennis toe te passen in de eigen praktijk.

Downloads

,

,

Omschrijving

De corona-crisis raakt het onderwijs wereldwijd. In Nederland wordt in maart 2020 besloten om de scholen te sluiten en over te gaan op afstandsonderwijs: voor docenten en schoolleiders een ongekende uitdaging. Hoe geven docenten het afstandsonderwijs in deze periode concreet vorm? In welke mate ervaren ze stress en welbevinden tijdens deze bijzondere periode, en welke factoren dragen daaraan bij? Aan ons onderzoek deden ruim 300 Nederlandse docenten uit po, vo, s(b)o, s(v)o en mbo mee door middel van een online vragenlijst en interviews. In de presentatie bespreken we de eerste resultaten uit het onderzoek. Wat hebben we geleerd uit deze eerste periode van afstandsonderwijs en hoe kunnen we met deze kennis het onderwijs (tijdens de corona-crisis en daarna) verbeteren?

Preview

Opname

Ga naar de bovenkant