Lesgeven in tijden van COVID-19: Stress en welbevinden van Nederlandse docenten

Elisa Kupers
Jolien Mouw
Marjon Fokkens-Bruinsma

Omschrijving

De corona-crisis raakt het onderwijs wereldwijd. In Nederland wordt in maart 2020 besloten om de scholen te sluiten en over te gaan op afstandsonderwijs: voor docenten en schoolleiders een ongekende uitdaging. Hoe geven docenten het afstandsonderwijs in deze periode concreet vorm? In welke mate ervaren ze stress en welbevinden tijdens deze bijzondere periode, en welke factoren dragen daaraan bij? Aan ons onderzoek deden ruim 300 Nederlandse docenten uit po, vo, s(b)o, s(v)o en mbo mee door middel van een online vragenlijst en interviews. In de presentatie bespreken we de eerste resultaten uit het onderzoek. Wat hebben we geleerd uit deze eerste periode van afstandsonderwijs en hoe kunnen we met deze kennis het onderwijs (tijdens de corona-crisis en daarna) verbeteren?

Sessieopname

Preview

Universitair hoofddocent
Rijksuniversiteit Groningen

Elisa Kupers is universitair hoofddocent bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op de dynamiek van interacties tussen docenten en leerlingen, motivatie en welbevinden van zowel leerlingen als docenten, en creativiteit.

Universitair docent, onderzoeker
Rijksuniversiteit Groningen

Jolien Mouw is als universitair docent verbonden aan het GION Onderwijs/ Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Jolien is benoemd tot lid van het Comenius Netwerk van erkende onderwijsvernieuwers voor het hoger onderwijs. Zij doet onderzoek op het gebied van samenwerkend leren, onderwijsinnovatie en onderwijsontwerp van (digitale/ Virtual Reality) leeromgevingen.

Universitair docent
Rijksuniversiteit Groningen

Marjon Fokkens-Bruinsma is universitair docent bij de Lerarenopleiding, Rijksuniversiteit Groningen. Haar expertise ligt op het terrein van leren en instructie in het hoger onderwijs, meer specifiek ten aanzien van motivatie, leerstrategieën en mentaal welbevinden. Ze is reviewer voor verschillende tijdschriften en lid van de editorial board van Current Psychology. Ook is ze lid van verschillende commissies, waaronder het Deskundigenpanel Studiekeuze 123. In de opleiding is ze betrokken bij de beoordeling en begeleiding van de stages.

Ga naar de bovenkant