Hogeschooldocent
Hogeschool Utrecht

Marloes van Hoeve

Afgestudeerd als geoloog, gepromoveerd in de klimaatwetenschappen, MEd in aardrijkskunde en wiskunde en een postdoc naar wiskunde en mindset. En nu werkzaam als lerarenopleider aan de HU en docent Wiskunde aan het Waldorf in Utrecht. Als onderdeel van het werk aan de HU geef ik vakdidactiek wiskunde aan statushouders voor de klas.

Expertise: wiskunde, aardrijkskunde

Sessiearchief

,

Omschrijving

Statushouders met een in Nederland erkende bevoegdheid mogen zo voor de klas. In de praktijk blijkt dat nog een hele uitdaging: de taal en de cultuur in de Nederlandse scholen is een wereld van verschil met het thuisland, de Nederlandse leerling vraagt om een andere pedagogische aanpak en de vakdidactiek vraagt om extra aandacht. De Hogeschool Utrecht verzorgt samen met diverse partners een traject met een combinatie van NT2, pedagogiek en (vak)didactiek en een aanbod van stagescholen. Op de Hogeschool Utrecht start in 2023/2024 ook een andere pilot, waarbij statushouders op scholen worden geplaatst waar meerdere leerlingen zitten die nog niet (voldoende) Nederlands kunnen. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen veel baat hebben bij persoonlijke uitleg in de eigen taal, naast de lessen in het Nederlands. Beide trajecten zullen worden toegelicht en twee docentvluchtelingen die afgelopen studiejaar een bijscholingstraject hebben gevolgd, zullen vertellen over hun ervaringen.

Downloads

Omschrijving

Toen Carol Dweck haar theorie over ´fixed´ en ´growth´ mindset introduceerde was al snel het idee om zoveel mogelijk ´growth mindset´ scholen op te richten. Maar dat is niet hoe het werkt. Een growth mindset is niet een doel op zich. Het gaat er om om je overtuigingen, en hoe je bijvoorbeeld omgaat met fouten, te leren kennen. En om op cruciale punten jezelf uit te nodigen om vanuit een growth mindset te werken. Daar kunnen docenten hun leerlingen bij helpen. Door de theorie goed te doorgronden. Maar meer nog door zelf het goede voorbeeld te geven. Hoe ga je zelf om met het maken van fouten? Welke ideeën heb je zelf in bepaalde situaties, en hoe kun je die onderzoeken?

Downloads

Ga naar de bovenkant