Onderzoeker
Thomas More-hogeschool

Henk Byls

Henk was actief in het secundair onderwijs als leerkracht gedragswetenschappen, cultuurwetenschappen en geschiedenis. Daarna was hij lange tijd als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de KU Leuven (geschiedenis). In die periode doctoreerde hij op een historisch onderzoek over de Vlaamse migratie in Frankrijk en schreef hij mee aan een publicatie over de geschiedenis van het katholiek onderwijs in België. Sinds 2015 is hij verbonden aan de lerarenopleiding van de Thomas More Hogeschool en specialiseerde hij zich in geschiedenisdidactiek. Vandaag is hij naast lerarenopleider ook onderzoeker bij ExCEL, het Expertisecentrum voor Effectief Leren.

Expertise: didactiek, schooleffectiviteit, geschiedenisdidactiek, historisch migratieonderzoek

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

De lesinhouden die leerlingen krijgen aangeboden, de volgorde van de leerstof, de gebruikte didactiek … worden vaak mede bepaald door de leermiddelen die leerkrachten gebruiken om hun onderwijs vorm te geven. Daarom is het belangrijk dat een leerkracht beroep kan doen op (zelf- of door externen ontworpen) kwaliteitsvolle leermiddelen. In Vlaanderen en Nederland is er weinig zicht op de kwaliteit van leermiddelen. Het leermiddelendebat woedt de laatste jaren steeds heviger. Daarbij rijzen vele vragen: aan welke kenmerken voldoet een kwaliteitsvol leermiddel? Kunnen we spreken over de kwaliteit van een leermiddel los van de noden en wensen van de leerkracht? En hoe groot zijn de verschillen tussen leerkrachten in het gebruik van hetzelfde, al dan niet kwaliteitsvolle, leermiddel?
In deze sessie bieden we, gestoeld op wetenschappelijke inzichten, handvatten aan leerkrachten en andere onderwijsbetrokkenen om op een bewuste manier leermiddelen te kiezen, ontwikkelen en gebruiken.

Downloads

Ga naar de bovenkant