Senoir onderzoeker
Thomas More-hogeschool

Kim Bellens

Kim bouwde de afgelopen jaren gedegen expertise op in onderwijsonderzoek. Haar reviewstudie ‘Wat werkt? Kenmerken van effectief basisonderwijs’ werd zeer goed onthaald in het Vlaamse onderwijslandschap. In haar onderzoek richtte ze zich op het in kaart brengen van (verklaringen voor) trends doorheen de tijd in prestaties en ongelijkheden in het Vlaamse basisonderwijs. Haar passie binnen onderzoek ligt in het ontdekken welke kenmerken van leraren en scholen de trends in prestaties en ongelijkheid kunnen verklaren. Binnen ExCEL doet ze daartoe onderzoek rond didactische kwaliteit. Meer bepaald ligt haar onderzoeksfocus op instructiekwaliteit, leesdidactiek en de kwaliteit van leermiddelen.

Expertise: Lerareneffectiviteit, leermiddelen, leesdidactiek, schooleffectiviteit

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

De lesinhouden die leerlingen krijgen aangeboden, de volgorde van de leerstof, de gebruikte didactiek … worden vaak mede bepaald door de leermiddelen die leerkrachten gebruiken om hun onderwijs vorm te geven. Daarom is het belangrijk dat een leerkracht beroep kan doen op (zelf- of door externen ontworpen) kwaliteitsvolle leermiddelen. In Vlaanderen en Nederland is er weinig zicht op de kwaliteit van leermiddelen. Het leermiddelendebat woedt de laatste jaren steeds heviger. Daarbij rijzen vele vragen: aan welke kenmerken voldoet een kwaliteitsvol leermiddel? Kunnen we spreken over de kwaliteit van een leermiddel los van de noden en wensen van de leerkracht? En hoe groot zijn de verschillen tussen leerkrachten in het gebruik van hetzelfde, al dan niet kwaliteitsvolle, leermiddel?
In deze sessie bieden we, gestoeld op wetenschappelijke inzichten, handvatten aan leerkrachten en andere onderwijsbetrokkenen om op een bewuste manier leermiddelen te kiezen, ontwikkelen en gebruiken.

Downloads

Ga naar de bovenkant