Senoir onderzoeker
Expertisecentrum Onderwijs en Leren – Thomas More (Vlaanderen)

Kim Bellens

Kim Bellens (PhD) deed gedegen onderzoekservaring op over effectieve didactiek en lerareneffectiviteit. Ze schreef onder meer een proefschrift rond de kwaliteit en gelijkheid van onderwijssystemen. Momenteel werkt ze als senior onderzoeker voor het Expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas More Hogeschool.

Expertise: Lerareneffectiviteit, leermiddelen, leesdidactiek, schooleffectiviteit

Sessiearchief

,

Omschrijving

Hoe kies je als leraar, vakwerkgroep of schoolteam een lesmethode? Waarmee houd je rekening bij het ontwikkelen van een leermiddel? Hoe gebruik je het leerboek op een doordachte manier in je klaspraktijk? Vaak worden keuzes gemaakt op basis van losse meningen en ervaringen of soms zelfs op hoe aantrekkelijk het leermiddel is vormgegeven. Ook het debat over de kwaliteit van leermiddelen en de link naar de onderwijskwaliteit woedt vaak in alle hevigheid.

Om aan deze en andere vragen een onderzoeksgebaseerde bijdrage te leveren, liep in 2022 binnen het Expertisecentrum Onderwijs en Leren van de Thomas More hogeschool (Vlaanderen) het onderzoeksproject ‘Wijze lessen voor het ontwikkelen, kiezen en gebruiken van leermiddelen in het leerplichtonderwijs’. Er werden drie producten ontwikkeld: een kwaliteitskader, een bijhorende handleiding, en kwaliteitskaarten. In deze sessie lichten we het kader kort toe, en leren we je hoe je het kan toepassen op je eigen methode of lesmateriaal.

,

,

Omschrijving

De lesinhouden die leerlingen krijgen aangeboden, de volgorde van de leerstof, de gebruikte didactiek … worden vaak mede bepaald door de leermiddelen die leerkrachten gebruiken om hun onderwijs vorm te geven. Daarom is het belangrijk dat een leerkracht beroep kan doen op (zelf- of door externen ontworpen) kwaliteitsvolle leermiddelen. In Vlaanderen en Nederland is er weinig zicht op de kwaliteit van leermiddelen. Het leermiddelendebat woedt de laatste jaren steeds heviger. Daarbij rijzen vele vragen: aan welke kenmerken voldoet een kwaliteitsvol leermiddel? Kunnen we spreken over de kwaliteit van een leermiddel los van de noden en wensen van de leerkracht? En hoe groot zijn de verschillen tussen leerkrachten in het gebruik van hetzelfde, al dan niet kwaliteitsvolle, leermiddel?
In deze sessie bieden we, gestoeld op wetenschappelijke inzichten, handvatten aan leerkrachten en andere onderwijsbetrokkenen om op een bewuste manier leermiddelen te kiezen, ontwikkelen en gebruiken.

Downloads

Ga naar de bovenkant