Hoofd Onderzoek Expertisecentrum voor Effectief Leren
Thomas More-hogeschool

Pieter Verachtert

Pieter heeft ruim 20 jaar ervaring met beleids- en praktijkgericht onderwijsonderzoek, maar stond tussen alle onderzoekswerk door ook enkele jaren met zijn twee voeten in de onderwijspraktijk. Hij deed o.m. onderzoek naar kenmerken van effectieve scholen en leraren, schoolloopbanen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, cognitief sterke leerlingen en leermiddelen. Ruim vijf jaar lang was hij zorgcoördinator en zorgleerkracht in een kleine Vlaamse basisschool. Vandaag staat hij aan het hoofd van het onderzoeksteam van ExCEL en (bege)leidt hij verschillende onderzoeksprojecten rond lerareneffectiviteit, multimediaal leren en lerarenprofessionalisering.

Expertise: Lerareneffectiviteit, didactiek, schooleffectiviteit, cognitieve begaafdheid, leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

De lesinhouden die leerlingen krijgen aangeboden, de volgorde van de leerstof, de gebruikte didactiek … worden vaak mede bepaald door de leermiddelen die leerkrachten gebruiken om hun onderwijs vorm te geven. Daarom is het belangrijk dat een leerkracht beroep kan doen op (zelf- of door externen ontworpen) kwaliteitsvolle leermiddelen. In Vlaanderen en Nederland is er weinig zicht op de kwaliteit van leermiddelen. Het leermiddelendebat woedt de laatste jaren steeds heviger. Daarbij rijzen vele vragen: aan welke kenmerken voldoet een kwaliteitsvol leermiddel? Kunnen we spreken over de kwaliteit van een leermiddel los van de noden en wensen van de leerkracht? En hoe groot zijn de verschillen tussen leerkrachten in het gebruik van hetzelfde, al dan niet kwaliteitsvolle, leermiddel?
In deze sessie bieden we, gestoeld op wetenschappelijke inzichten, handvatten aan leerkrachten en andere onderwijsbetrokkenen om op een bewuste manier leermiddelen te kiezen, ontwikkelen en gebruiken.

Downloads

Ga naar de bovenkant