Adviseur onderwijs en ontwikkeling
Stichting PCBO Rotterdam Zuid

Jacqueline Blaak

Mijn kenniszoektocht leidde mij naar de katholieke pabo in Zwolle. Daar leerde ik hoe kinderen leren en wat kinderen leren en hoe ik daar een bijdrage aan kon leveren. Na 10 jaar lesgegeven te hebben en 10 jaar intern begeleiding ben ik ondersteund gaan werken op bestuurskantoor als adviseur onderwijs en ontwikkeling. Om betere samenwerking tussen gemeente, onderwijs en onderzoek te bewerkstelligen en vernieuwing aan te jagen.

Expertise: Onderzoek, NRO

Sessiearchief

,

Omschrijving

Wat wil jij weten over goed onderwijs? Over welke vragen heb jij meer kennis nodig? Hierover is het afgelopen jaar gezamenlijk nagedacht door onderwijsprofessionals en onderzoekers en deze vragen komen terug in de Kennisagenda voor het Onderwijs. Op de landelijke Kennisagenda staan zes belangrijke thema’s om kwalitatief hoogstaand onderwijs te waarborgen, in alle sectoren. Op regionale kennisagenda’s staat de kennisbehoefte van onderwijspartners in de regio. Een kennisagenda komt altijd tot stand in nauwe samenwerking tussen onderwijsprofessionals en wetenschapper. In deze workshop krijg je meer informatie over kennisagenda’s en kun je meedenken over het belang van kennisontwikkeling, landelijk en in jouw regio. Wat betekenen deze thema’s voor jou als onderwijsprofessional, voor de organisatie waarin je werkt en hoe zou je deze willen vertalen naar onderzoek in jouw regio?

Downloads

Ga naar de bovenkant