Oprichter + programmadirecteur
researchED Nederland

Jan Tishauser

Jan Tishauser heeft een grote belangstelling voor de individuele factoren die leiden tot het met succes uitoefenen van het leraarschap en de mogelijkheden voor individuele docenten om tot professionele groei te komen. Zijn diepere motivatie ontleent hij aan zijn overtuiging, dat elk kind altijd recht heeft op een professionele docent en het beste onderwijs.

Expertise: Onderwijs, Onderzoek

Sessiearchief

Omschrijving

In deze sessie komt het samenspel tussen het werkgeheugen en het langetermijngeheugen aan bod. U ervaart zelf hoe het voelt als het werkgeheugen overbelast raakt en hoe het langetermijngeheugen te hulp schiet. Jan Tishauser maakt aan de hand van onderzoek duidelijk welke relatie er is tussen geautomatiseerde kennis en begrip. Tenslotte bespreekt hij de consequenties voor de les.

Omschrijving

Interview over deze sessie:

In deze workshop gaan we in op theorie en onderzoek over de kansenongelijkheid die we mogelijk in ons onderwijs creëren. Om alle leerlingen gelijke kansen te geven, wordt van leerkrachten verwacht dat ze rekening houden met de verschillen tussen leerlingen. Een veelvoorkomende manier waarop wij dat doen is door te differentiëren in niveaugroepen. Dit kan de kansen verbeteren, maar het kan ook juist de ongelijkheid vergroten, zeker als leerlingen van zichzelf gaan denken: “Ik kan het toch niet.”
Ook laten we in deze workshop zien hoe er op een andere manier rekening gehouden kan worden met de verschillende niveaus zonder dat leerlingen bij voorbaat al denken dat ze het niet kunnen. We gaan er in de workshop actief mee aan de slag, zodat u in uw eigen onderwijspraktijk meer gelijke kansen kan bieden.

 

Deze sessie werd in Arnhem/Nijmegen gegeven op 23 september tijdens de regionale researchED-congressen van 2020.
Eddie Denessen en Erinn Niezing verzorgden deze sessie.

Preview

Opname

Omschrijving

Leraren zullen zich weinig gelegen laten liggen aan onderwijskundig onderzoek dat geen antwoord geeft op de vragen die zij in hun dagelijkse praktijk tegenkomen. Leraren kunnen op basis van eigen ervaring en reflectie zich tot experts ontwikkelen. Dit betekent dat onderzoek iets toe moet kunnen voegen dat niet op basis van ervaring en reflectie ontstaat. Uiteindelijk moet onderwijskundig onderzoek ons vertellen wat het verband is tussen hoe we lesgeven en wat onze leerlingen leren. In 2004, het jaar van zijn overlijden, schreef Graham Nuthall een uitvoerige, kritische beschouwing van de stand van zaken in het onderwijskundig onderzoek. Hij beschreef een onderzoekspraktijk die effectief kan bijdragen aan de lespraktijk. In deze sessie zal Jan Tishauser deze ideale onderzoekspraktijk en spiegelen onze huidige realiteit en met u nagaan wat we kunnen doen om de kloof tussen onderzoek en praktijk verder te dichten.

Omschrijving

School is the place where we send our children to learn but the only means we have to establish whether learning has taken place are tests and assessments. We might overlook the fact that a test measures performance at a given moment; it doesn’t necessarily indicate that learning has happened. Our reliance on test results can bring about a situation wherein students, parents and schools are overly focused on performance. This can actually harm learning. Jan Tishauser discusses this problem and suggests how we might resolve it.

Omschrijving

School is the place where we send our children to learn but the only means we have to establish whether learning has taken place are tests and assessments. We might overlook the fact that a test measures performance at a given moment; it doesn’t necessarily indicate that learning has happened. Our reliance on test results can bring about a situation wherein students, parents and schools are overly focused on performance. This can actually harm learning. Jan Tishauser discusses this problem and suggests how we might resolve it.

Downloads

Opname

Omschrijving

Jan Tishauser bespreekt het levenswerk van de Nieuw-Zeelandse onderwijsonderzoeker Graham Nuthall, die leerlingen systematisch van dichtbij observeerde in de lessituatie. Met een unieke mix van kwantitatief en kwalitatief onderzoek legde Nuthall bloot hoe leren werkt. Met zijn werk legde hij de basis voor formatieve evaluatie. In deze workshop licht Jan Nuthall’s 6 vuistregels toe voor goed lesgeven.

Downloads

Opname

Omschrijving

In deze workshop komt het samenspel tussen het werkgeheugen en het langetermijngeheugen aan bod. U ervaart zelf hoe het voelt als het werkgeheugen overbelast raakt en hoe het langetermijngeheugen te hulp schiet. Jan Tishauser maakt aan de hand van onderzoek duidelijk welke relatie er is tussen geautomatiseerde kennis en begrip. Tenslotte bespreekt hij de consequenties voor de les.

Downloads

Ga naar de bovenkant