Closing the Gap: How research met help us to understand the relationship between teaching and learning

Jan Tishauser

Omschrijving

Leraren zullen zich weinig gelegen laten liggen aan onderwijskundig onderzoek dat geen antwoord geeft op de vragen die zij in hun dagelijkse praktijk tegenkomen. Leraren kunnen op basis van eigen ervaring en reflectie zich tot experts ontwikkelen. Dit betekent dat onderzoek iets toe moet kunnen voegen dat niet op basis van ervaring en reflectie ontstaat. Uiteindelijk moet onderwijskundig onderzoek ons vertellen wat het verband is tussen hoe we lesgeven en wat onze leerlingen leren. In 2004, het jaar van zijn overlijden, schreef Graham Nuthall een uitvoerige, kritische beschouwing van de stand van zaken in het onderwijskundig onderzoek. Hij beschreef een onderzoekspraktijk die effectief kan bijdragen aan de lespraktijk. In deze sessie zal Jan Tishauser deze ideale onderzoekspraktijk en spiegelen onze huidige realiteit en met u nagaan wat we kunnen doen om de kloof tussen onderzoek en praktijk verder te dichten.

Oprichter + programmadirecteur
researchED Nederland

Jan Tishauser heeft een grote belangstelling voor de individuele factoren die leiden tot het met succes uitoefenen van het leraarschap en de mogelijkheden voor individuele docenten om tot professionele groei te komen. Zijn diepere motivatie ontleent hij aan zijn overtuiging, dat elk kind altijd recht heeft op een professionele docent en het beste onderwijs.

Ga naar de bovenkant