Het Geheim van de Leerling

Jan Tishauser

Omschrijving

Jan Tishauser bespreekt het levenswerk van de Nieuw-Zeelandse onderwijsonderzoeker Graham Nuthall, die leerlingen systematisch van dichtbij observeerde in de lessituatie. Met een unieke mix van kwantitatief en kwalitatief onderzoek legde Nuthall bloot hoe leren werkt. Met zijn werk legde hij de basis voor formatieve evaluatie. In deze workshop licht Jan Nuthall’s 6 vuistregels toe voor goed lesgeven.

Downloads

Sessieopname

Oprichter + programmadirecteur
researchED Nederland

Jan Tishauser heeft een grote belangstelling voor de individuele factoren die leiden tot het met succes uitoefenen van het leraarschap en de mogelijkheden voor individuele docenten om tot professionele groei te komen. Zijn diepere motivatie ontleent hij aan zijn overtuiging, dat elk kind altijd recht heeft op een professionele docent en het beste onderwijs.

Ga naar de bovenkant