Onderwijsadviseur
Marnix Academie

Judith Amels

Als docent in het hbo en als onderzoeker gaat mijn interesse uit naar hoe scholen regie kunnen nemen in het werken aan onderwijsverbetering voor de eigen leerlingen. Er komt veel op scholen af en scholen hebben veel autonomie. Met schoolleiders en leraren werk ik samen aan vragen als hoe deze twee factoren in de praktijk samengaan, op grond waarvan scholen keuzes (durven) maken en welke rol leiderschap daarin heeft.

Expertise: schoolleidersopleiding, onderwijsadvies

Sessiearchief

,

Omschrijving

Werken aan een lerende organisatie vraagt om concreet op onderzoeksmatige en cyclische wijze werken aan onderwijsverbetering, als ook om veranderingen in de cultuur en structuur van de school. De leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering. Evidence-informed naar een lerende organisatie’ is gebaseerd op recent en relevant nationaal en internationaal onderzoek naar evidence-informed werken en de ontwikkeling van de school als lerende organisatie. De leidraad omvat 6 aanbevelingen. Twee daarvan bevatten evidentie, handvatten en tools voor schoolleiders en leraren over het onderzoeksmatig en cyclisch werken aan onderwijsverbetering. De andere vier aanbevelingen gaan over het creëren van een onderzoekscultuur. We laten zien hoe alle zes aanbevelingen samen optrekken en elkaar als het ware in parallelle processen versterken. Naast een presentatie over de aanbevelingen die bijdragen aan evidence-informed werken door teams, wordt het eveneens een dialoog met de deelnemers over valkuilen en successen.

Downloads

Ga naar de bovenkant