NRO: Werken aan onderwijsverbetering. Evidence-informed naar een lerende organisatie

Judith Amels
Yaëlle van de Stolpe

Omschrijving

Werken aan een lerende organisatie vraagt om concreet op onderzoeksmatige en cyclische wijze werken aan onderwijsverbetering, als ook om veranderingen in de cultuur en structuur van de school. De leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering. Evidence-informed naar een lerende organisatie’ is gebaseerd op recent en relevant nationaal en internationaal onderzoek naar evidence-informed werken en de ontwikkeling van de school als lerende organisatie. De leidraad omvat 6 aanbevelingen. Twee daarvan bevatten evidentie, handvatten en tools voor schoolleiders en leraren over het onderzoeksmatig en cyclisch werken aan onderwijsverbetering. De andere vier aanbevelingen gaan over het creëren van een onderzoekscultuur. We laten zien hoe alle zes aanbevelingen samen optrekken en elkaar als het ware in parallelle processen versterken. Naast een presentatie over de aanbevelingen die bijdragen aan evidence-informed werken door teams, wordt het eveneens een dialoog met de deelnemers over valkuilen en successen.

Downloads

Opleidingscoördinator master
Marnix Academie

Als docent in het hbo en als onderzoeker gaat mijn interesse uit naar hoe scholen regie kunnen nemen in het werken aan onderwijsverbetering voor de eigen leerlingen. Er komt veel op scholen af en scholen hebben veel autonomie. Met schoolleiders en leraren werk ik samen aan vragen als hoe deze twee factoren in de praktijk samengaan, op grond waarvan scholen keuzes (durven) maken en welke rol leiderschap daarin heeft.

Directeur
Basisschool De Drie Koningen

Yaëlle van de Stolpe is directeur op basisschool de Drie Koningen in De Meern, onderdeel van WIJS! – sterk onderwijs in Utrecht. Al geruime tijd is Yaëlle werkzaam in het basisonderwijs, jarenlang als leraar in de bovenbouw en ook als curriculum schrijver bij het Nederlands Kennis Curriculum. Als schoolleider levert zij elke dag een bijdrage aan het verbeteren van het onderwijs op haar school vanuit de overtuiging dat alle kinderen recht hebben op het beste onderwijs. De Drie Koningen is een Expertschool op het gebied van leskwaliteit en leraarsprofessionalisering en helpt andere scholen op deze gebieden te verbeteren.

Ga naar de bovenkant