Directeur
Basisschool De Drie Koningen

Yaëlle van de Stolpe

Yaëlle van de Stolpe is directeur op basisschool de Drie Koningen in De Meern, onderdeel van WIJS! – sterk onderwijs in Utrecht. Al geruime tijd is Yaëlle werkzaam in het basisonderwijs, jarenlang als leraar in de bovenbouw en ook als curriculum schrijver bij het Nederlands Kennis Curriculum. Als schoolleider levert zij elke dag een bijdrage aan het verbeteren van het onderwijs op haar school vanuit de overtuiging dat alle kinderen recht hebben op het beste onderwijs. De Drie Koningen is een Expertschool op het gebied van leskwaliteit en leraarsprofessionalisering en helpt andere scholen op deze gebieden te verbeteren.

Expertise: po, onderwijsverbetering, evidence informed werken

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

Op de Drie Koningen in de Meern is het hele team betrokken bij het steeds beter maken van het onderwijs, gebaseerd op de nieuwste inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. Vanaf volgend schooljaar gaat de Drie Koningen andere scholen begeleiden in het werken aan effectieve lessen. Dit doen ze als een van de Expertscholen van Ontwikkelkracht.

In deze sessie geven schoolleider Yaëlle van de Stolpe en leerkracht Roel Scholman een preview van hun leertraject. In deze sessie gaan we de diepte in over hoe leren werkt. Jullie krijgen kennis over hoe het brein werkt, wat verwachtingen kunnen doen voor de leerlingen, hoe vergeten en herhalen werkt en welke instructieprincipes effectief zijn gebleken.

Ook is er een korte update over de Expertscholen Ontwikkelkracht door Arjan van der Meij.

,

Omschrijving

Werken aan een lerende organisatie vraagt om concreet op onderzoeksmatige en cyclische wijze werken aan onderwijsverbetering, als ook om veranderingen in de cultuur en structuur van de school. De leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering. Evidence-informed naar een lerende organisatie’ is gebaseerd op recent en relevant nationaal en internationaal onderzoek naar evidence-informed werken en de ontwikkeling van de school als lerende organisatie. De leidraad omvat 6 aanbevelingen. Twee daarvan bevatten evidentie, handvatten en tools voor schoolleiders en leraren over het onderzoeksmatig en cyclisch werken aan onderwijsverbetering. De andere vier aanbevelingen gaan over het creëren van een onderzoekscultuur. We laten zien hoe alle zes aanbevelingen samen optrekken en elkaar als het ware in parallelle processen versterken. Naast een presentatie over de aanbevelingen die bijdragen aan evidence-informed werken door teams, wordt het eveneens een dialoog met de deelnemers over valkuilen en successen.

Downloads

,

Omschrijving

Tijdens deze presentatie staat het evidence-informed werken centraal. Aan de hand van een praktijkcasus laten we zien hoe een groep docenten, uit een leerteam, tot een evidence-informed interventie in de school is gekomen. Daarnaast laten we zien hoe onderzoek doen naar de eigen praktijk ingericht kan worden doormiddel van het functioneren als een professionele leergemeenschap. Welke vragen stellen docenten in een professionele leergemeenschap zichzelf? Hoe werkt (literatuur)onderzoek in de eigen praktijk? Waar haal je als docent de tijd en de kennis vandaan om dit goed uit te kunnen voeren?

Downloads

Ga naar de bovenkant