Onderwijsadviseur, schoolleider
zelfstandige

Linda van Druijten

Linda van Druijten was meer dan 15 jaar leidinggevende in met name het speciaal (voortgezet) onderwijs. Nu werkt zij met teams aan het versterken van de professionele kwaliteitscultuur, gericht op rolzuiverheid, onderliggende gedragspatronen en verantwoordelijkheden. Haar kracht is het bespreekbaar maken van dat wat vaak onbesproken blijft.

Expertise: Professionele kwaliteitscultuur

Sessiearchief

,

Omschrijving

Met de verscherping op de rol van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator (nieuwe beroepsstandaard nov ‘22), moet duidelijker dan ooit helder zijn wie welk mandaat heeft: de schoolleider is als vanzelfsprekend eindverantwoordelijk, maar legt tevens mandaat bij de IB’er/KC’er neer ….. tenminste…. Is dat wel zo? We zien dat mandaat duidelijke taal nodig heeft: wie doet wat, wanneer en waarom? Hoe organiseren we als duo en als MT mandaat in onze school en hoe spreken we elkaar aan op gegeven mandaat?

In organisatiecultuur, juist binnen de scholen, is verantwoordelijkheid afleggen, mandaat verdelen en aanspraken op afspraken onvoldoende gemeengoed in ons onderwijs. De juiste aandacht voor deze belangrijke ‘hefbomen’ in de organisatiecultuur gaat ondersteund zijn bij de verscherpte focus op Onderwijskwaliteit, opdat al onze leerlingen tot leren komen!

Downloads

Ga naar de bovenkant