Onderwijsadviseur, trainer & spreker
zzp’er bij LeF Onderwijskwaliteit

Francis van Haandel

Francis deelt met passie haar kennis vanuit een brede ervaring in het onderwijs.

Zij werkte meer dan 25 jaar als leerkracht, intern begeleider, orthopedagoog en onderwijsbeleidsadviseur in voornamelijk Amsterdam & Arnhem. Daarnaast was zij actief betrokken bij organisaties die zich inzetten voor zwerfjongeren. Nu werkt zij met teams aan het versterken van onderwijskwaliteit van binnenuit op alle lagen van de organisatie.

Als voorzitter van de LBBO voor intern begeleiders & schrijver van de nieuwe beroepsstandaard ‘De intern begeleider als kwaliteitscoördinator‘ zorgt zij, met haar schrijversgroep, voor een belangrijke markering in de rol van de intern begeleider!

Expertise: onderwijskwaliteit en organisatiecultuur

Sessiearchief

,

Omschrijving

Goed onderwijs is geen toeval!

Het denken en werken vanuit de 3 domeinen (Leren & Ontwikkeling | Data, monitoring & reflectie | Ondersteuning & zorg) geeft focus op het verscherpen van onderwijskwaliteit, opdat alle leraren en leerlingen optimaal tot leren komen.

In deze presentatie krijg je zicht op welke kennis en vaardigheden centraal staan in de drie domeinen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Wat is de rol van de schoolleider, de intern begeleider als kwaliteitscoördinator en (expert) leraren? Heldere hiërarchie en daarbij behorend mandaat biedt namelijk ruimte binnen de professionele kwaliteitscultuur.

Hoe zorgen we ervoor dat (persoonlijk) leiderschap in ons onderwijs opnieuw aantrekkelijk wordt, in een systeem waar ‘polderen’ hoogtij viert en hiërarchie uit de mode lijkt? Het is tijd om de poldercultuur uit te dagen en scherper op de wind te varen.

,

Omschrijving

Met de verscherping op de rol van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator (nieuwe beroepsstandaard nov ‘22), moet duidelijker dan ooit helder zijn wie welk mandaat heeft: de schoolleider is als vanzelfsprekend eindverantwoordelijk, maar legt tevens mandaat bij de IB’er/KC’er neer ….. tenminste…. Is dat wel zo? We zien dat mandaat duidelijke taal nodig heeft: wie doet wat, wanneer en waarom? Hoe organiseren we als duo en als MT mandaat in onze school en hoe spreken we elkaar aan op gegeven mandaat?

In organisatiecultuur, juist binnen de scholen, is verantwoordelijkheid afleggen, mandaat verdelen en aanspraken op afspraken onvoldoende gemeengoed in ons onderwijs. De juiste aandacht voor deze belangrijke ‘hefbomen’ in de organisatiecultuur gaat ondersteund zijn bij de verscherpte focus op Onderwijskwaliteit, opdat al onze leerlingen tot leren komen!

Downloads

Ga naar de bovenkant