Mandaat Schoolleider & IB’er / KC’er

Linda van Druijten
Francis van Haandel

Omschrijving

Met de verscherping op de rol van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator (nieuwe beroepsstandaard nov ‘22), moet duidelijker dan ooit helder zijn wie welk mandaat heeft: de schoolleider is als vanzelfsprekend eindverantwoordelijk, maar legt tevens mandaat bij de IB’er/KC’er neer ….. tenminste…. Is dat wel zo? We zien dat mandaat duidelijke taal nodig heeft: wie doet wat, wanneer en waarom? Hoe organiseren we als duo en als MT mandaat in onze school en hoe spreken we elkaar aan op gegeven mandaat?

In organisatiecultuur, juist binnen de scholen, is verantwoordelijkheid afleggen, mandaat verdelen en aanspraken op afspraken onvoldoende gemeengoed in ons onderwijs. De juiste aandacht voor deze belangrijke ‘hefbomen’ in de organisatiecultuur gaat ondersteund zijn bij de verscherpte focus op Onderwijskwaliteit, opdat al onze leerlingen tot leren komen!

Downloads

Onderwijsadviseur, trainer & spreker
Zelfstandige LeF Onderwijskwaliteit

Linda van Druijten haar kracht, en soms haar naïviteit, is het bespreekbaar maken van dat wat vaak onbesproken blijft ….

Sinds 1997 in het onderwijs werkzaam, waarvan 17 jaar als leidinggevende in met name het speciaal (voortgezet) onderwijs. Nu werkt zij met teams aan het versterken van de professionele kwaliteitscultuur, gericht op rolzuiverheid, onderliggende gedragspatronen en verantwoordelijkheden.
Linda is medeschrijver aan de beroepsstandaard ‘De intern begeleider als kwaliteitscoördinator’.

Onderwijsadviseur, trainer & spreker
zzp’er bij LeF Onderwijskwaliteit

Francis deelt met passie haar kennis vanuit een brede ervaring in het onderwijs.

Zij werkte meer dan 25 jaar als leerkracht, intern begeleider, orthopedagoog en onderwijsbeleidsadviseur in voornamelijk Amsterdam & Arnhem. Daarnaast was zij actief betrokken bij organisaties die zich inzetten voor zwerfjongeren. Nu werkt zij met teams aan het versterken van onderwijskwaliteit van binnenuit op alle lagen van de organisatie.

Als voorzitter van de LBBO voor intern begeleiders & schrijver van de nieuwe beroepsstandaard ‘De intern begeleider als kwaliteitscoördinator‘ zorgt zij, met haar schrijversgroep, voor een belangrijke markering in de rol van de intern begeleider!

Ga naar de bovenkant