Curriculumexpert burgerschap / maatschappijleer
SLO

Luuk Kampman

Luuk Kampman is curriculumexpert voor het vo en specialist burgerschapsonderwijs. Samen met leraren en andere betrokken uit het onderwijsnetwerk werkt hij aan de ontwikkeling van kerndoelen burgerschap en examenprogramma’s maatschappijleer.

Luuk heeft culturele antropologie gestudeerd en is het grootste deel van zijn onderwijscarrière lerarenopleider en vakdidacticus maatschappijleer geweest. Hierbij heeft hij kennis en ervaring opgedaan in het ontwikkelen van burgerschapsonderwijs in het vo en ook het mbo en is hij betrokken geweest bij verschillende professionaliseringstrajecten voor leraren burgerschap.

Expertise: Curriculumontwerp, burgerschap

Sessiearchief

,

Omschrijving

SLO maakt in opdracht van het ministerie van OCW kerndoelen voor burgerschap. Sinds november 2022 is een team van leraren, vakexperts en curriculumontwikkelaars bezig met de ontwikkeling van deze kerndoelen. Zij worden hierin bijgestaan door een advieskring met vertegenwoordigers uit de onderwijssector en andere organisaties met expertise van burgerschap. Eind november zal het kerndoelenteam de ontwikkelfase afronden.

In deze sessie neemt curriculumexpert Luuk Kampman je mee in de ontwikkeling van kerndoelen voor burgerschap. Daarnaast legt hij de verbinding met de actualisatie van de examenprogramma’s voor maatschappijleer, waar burgerschap ook een duidelijke plek gaat krijgen.
Na een inhoudelijk toelichting is er ruim de tijd om vragen te stellen over de inhoud, het tijdpad en wat deze wijzigingen in het curriculum voor jouw school betekenen.

Omschrijving

Sinds 1 augustus 2021 is de herziene wet burgerschapsvorming van kracht. In dat verband ontwikkelde SLO een handreiking én een praktische tool voor docenten op alle schooltypen. Je kunt daar een check mee doen: wat doen we eigenlijk al aan burgerschap aan school? Maar ook kun je er het gesprek mee aangaan over jullie schoolvisie, en over de manieren om die in de lessen concreet tot uitdrukking te brengen.
In de workshop lichten we de handreiking en de burgerschapskaarten, zoals de ontwikkeltool heet, kort toe. Daarna nemen we ruim de tijd om praktisch aan de slag te gaan: het genereren van ideeën voor burgerschap als geïntegreerd deel van je schoolcurriculum. Met die ervaring kun je de maandag na researchED direct met je collega’s aan de slag om de burgerschapsopdracht vorm te geven op een manier die past bij jouw school en jouw leerlingen – en ook nog eens ‘inspectie-proof’ is.

Ga naar de bovenkant