Kerndoelen voor burgerschap … wat betekent dat voor onze school?

Luuk Kampman
Maaike Oberink

Omschrijving

SLO maakt in opdracht van het ministerie van OCW kerndoelen voor burgerschap. Sinds november 2022 is een team van leraren, vakexperts en curriculumontwikkelaars bezig met de ontwikkeling van deze kerndoelen. Zij worden hierin bijgestaan door een advieskring met vertegenwoordigers uit de onderwijssector en andere organisaties met expertise van burgerschap. Eind november zal het kerndoelenteam de ontwikkelfase afronden.

In deze sessie neemt curriculumexpert Luuk Kampman je mee in de ontwikkeling van kerndoelen voor burgerschap. Daarnaast legt hij de verbinding met de actualisatie van de examenprogramma’s voor maatschappijleer, waar burgerschap ook een duidelijke plek gaat krijgen.
Na een inhoudelijk toelichting is er ruim de tijd om vragen te stellen over de inhoud, het tijdpad en wat deze wijzigingen in het curriculum voor jouw school betekenen.

Curriculumexpert burgerschap / maatschappijleer
SLO

Luuk Kampman is curriculumexpert voor het vo en specialist burgerschapsonderwijs. Samen met leraren en andere betrokken uit het onderwijsnetwerk werkt hij aan de ontwikkeling van kerndoelen burgerschap en examenprogramma’s maatschappijleer.

Luuk heeft culturele antropologie gestudeerd en is het grootste deel van zijn onderwijscarrière lerarenopleider en vakdidacticus maatschappijleer geweest. Hierbij heeft hij kennis en ervaring opgedaan in het ontwikkelen van burgerschapsonderwijs in het vo en ook het mbo en is hij betrokken geweest bij verschillende professionaliseringstrajecten voor leraren burgerschap.

Curriculumexpert burgerschap
SLO

Maaike Oberink werkt bij SLO als curriculumexpert burgerschap. Samen met leraren en experts po en vo houdt zij zich bezig met de ontwikkeling en de implementatie van de kerndoelen voor burgerschap in het onderwijs.

Maaike heeft journalistiek en geschiedenis gestudeerd en heeft 18 jaar gewerkt als docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Daar heeft zij ervaring opgedaan met onderwijsvernieuwingen, de implementatie van (wereld)burgerschapsthema’s in het curriculum en de ontwikkeling van activerend lesmateriaal. Daarnaast heeft zij als vakdidacticus gewerkt aan de lerarenopleiding geschiedenis van de Hogeschool Windesheim.

Ga naar de bovenkant