Hoogleraar Onderwijswetenschappen
GION Onderwijs/Onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen

Roel Bosker

Roel Bosker is als hoogleraar Onderwijswetenschappen en directeur van GION onderwijs/onderzoek verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde op een onderzoek naar de rol van scholen bij kansenongelijkheid, publiceerde over effectieve scholen, en daarbij o.a. over wanneer welke vormen van differentiatie doeltreffend zijn. Sinds 2015 leidt hij de omzetting van het Amerikaanse Success for All programma, een evidence based aanpak met name voor scholen in achterstandssituaties, en hij is betrokken bij de Onderwijskansen Werkplaats Noord-Nederland. Hij was zeven jaar kroonlid van de Onderwijsraad.

Expertise: Samenwerkend Leren, Gelijke Kansen, Begrijpend Lezen

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

De leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen gaat achteruit en de kansenongelijkheid neemt toe. Daarom is besloten een Nederlandse versie te ontwikkelen van het programma Success for All (SfA), dat oorspronkelijk is ontwikkeld in de V.S. door Robert Slavin en Nancy Madden. SfA is veelvuldig onderzocht d.m.v. (quasi-)experimentele studies en effectief gebleken in het verbeteren van leesvaardigheden. Verschillende evidence-based aanpakken worden gecombineerd: dagelijkse taallessen van 90 minuten waarin directe instructie en samenwerkend leren een belangrijke rol spelen, flexibel hergroeperen, tutoring voor zwakke lezers, regelmatige toetsing, samenwerking met ouders en professionalisering van leerkrachten. Sinds 2015 hebben verschillende Groningse basisscholen met SfA gewerkt. In 2019 is de Onderwijskansen Werkplaats Noord-Nederland gestart, waarin aanpakken uit SfA beschikbaar worden gemaakt voor meer basisscholen. In de sessie worden onderzoeksresultaten en ‘lessons learned’ gedeeld.

Downloads

Preview

Opname

Podcast

Ga naar de bovenkant