hogeschooldocent
Hogeschool Utrecht

Marleen IJzerman

Marleen IJzerman is hogeschooldocent Frans en lerarenopleider Moderne Vreemde Talen voor de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding aan Hogeschool Utrecht met ruime ervaring in het voortgezet onderwijs. Zij houdt zich bezig met het herontwerp van de leerlijn vakdidactiek MVT van de HU.

Expertise: lerarenopleider en vakdidactica Moderne Vreemde Talen

Sessiearchief

,

Omschrijving

Het lectoraat Meertaligheid & Onderwijs van Hogeschool Utrecht heeft een vakdidactisch observatie-instrument ontwikkeld specifiek voor de Moderne Vreemde Talen. Studenten, lerarenopleiders en werkplekbegeleiders ervaren dat er een kloof is tussen wat er op de lerarenopleidingen geleerd wordt en hoe dit terug te zien is in de praktijk. Dit instrument is ontwikkeld om een gezamenlijk vakdidactisch referentiekader te hebben om die kloof tussen theorie en praktijk te verkleinen. In dit observatie-instrument zijn de principes van communicatief taalonderwijs verwerkt en vertaald naar zichtbaar docenthandelen. Het observatie-instrument voor Moderne Vreemde Talen een welkome aanvulling op observatie-instrumenten die algemeen didactisch-pedagogisch van aard zijn. Tevens kan het instrument als houvast dienen bij het ontwerpen van een communicatieve taalles. We lichten kort de achtergrond van het instrument toe en bespreken hoe het instrument ingezet kan worden in de praktijk.

Meer info: https://www.hu.nl/onderzoek/publicaties/een-vakdidactisch-observatie-instrument-voor-communicatief-vreemdetalen-onderwijs

Downloads

Ga naar de bovenkant