Schoolpsycholoog / docent
Het Onderwijsatelier

Laura Stroo

Laura verzorgt trainingen rondom sociaal emotioneel leren, welbevinden en veerkracht, is postacademisch docent en supervisor voor schoolpsychologen en kinder- en Jeugdpsychologen in spé, ACT therapeut, bestuurslid bij het Nederlands Instituut Psychologen bij de sectie Schoolpsychologen, lid Expertgroep Schoolpsychologen Mentaal Welbevinden NIP en lid Coalitie Welbevinden.

Laura is opgeleid als Schoolpsycholoog / Orthopedagoog/ Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP / leerkracht en intern begeleider.

Expertise: po/vo/postmaster

Sessiearchief

Omschrijving

Kijken over de -je- grenzen van mbo en mbo Techniek & Technologie, wat is de ethische kant van Technologie. Wat zijn de aanpakken in NL en buiten de grenzen die werken, we willen immers meer – en betere – in-, door- en uitstroom voor vmbo Techniek naar de arbeidsmarkt van morgen. Hoe ziet deze arbeidsmarkt eruit en hoe kunnen we hier optimaal op inspelen?

Downloads

,

Omschrijving

Leren en welbevinden hebben met elkaar te maken. Leerlingen komen beter tot leren als zij lekker in hun vel zetten en andersom geldt ook: goed onderwijs bevordert het welbevinden van leerlingen. Daarom slaan we de plank mis als we teveel focussen op één van beide.

Aandacht voor leren en welbevinden binnen het onderwijs vraagt om een aanpak die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Het vraagt óók om een aanpak die past bij de specifieke context van de school: wat werkt bij deze leerlingen en deze ouders/verzorgers, op deze school op deze locatie, met dit schoolteam, deze kernpartners en op dit moment?

We weten dat duurzaam werken aan leren en welbevinden, in samenhang met de visie, strategie en specifieke situatie van de school, werkt. We weten ook dat structureel aandacht hebben voor leren en welbevinden van schoolteams positieve effecten heeft op schoolteams en op leerlingen.

Graag delen we, vanuit theorie en praktijk, onze ‘lessons learned’!

Downloads

Ga naar de bovenkant