Curriculum Verantwoordelijke/ hogeschooldocent Engels
Hogeschool Utrecht

Irene de Kleyn

Irene de Kleyn is lerarenopleider en vakdidactica Moderne Vreemde Talen (MVT) op de Hogeschool Utrecht met ervaring in het voortgezet onderwijs. Irene is curriculum verantwoordelijke van de Bachelor lerarenopleidingen Engels en Frans. Zij heeft een leidende rol in het herontwerp van de leerlijn vakdidactiek MVT.

Expertise: MVT, vo

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

Improvisational drama activities place participants in fictional situations and galvanize them to communicate with one another. Holding discussions with students about issues such as climate change or human rights can help develop critical thinking abilities, yet drama activities can take students a step further in that they ask us to walk in an another person’s shoes and experience what it is like to see the world from that person’s point of view. Not only the intellect is engaged but also the emotions. This can be a key in building empathy for individuals whose religious views, political beliefs, sexual orientation or cultural values, for example, may be quite different from one’s own. In addition to building empathy, drama activities tend to be a lot of fun and create group bonding. Such activities are also generally quite flexible, and can be adapted to all ages, interests and language levels.

Downloads

,

Omschrijving

Het lectoraat Meertaligheid & Onderwijs van Hogeschool Utrecht heeft een vakdidactisch observatie-instrument ontwikkeld specifiek voor de Moderne Vreemde Talen. Studenten, lerarenopleiders en werkplekbegeleiders ervaren dat er een kloof is tussen wat er op de lerarenopleidingen geleerd wordt en hoe dit terug te zien is in de praktijk. Om een brug te slaan tussen de vakdidactische theorie en de vakdidactische ontwikkeling van leraren-in-opleiding in de (stage)praktijk is een observatie-instrument ontwikkeld dat gebaseerd is op principes van communicatief taalonderwijs, en dat het vakdidactisch handelen van leraren moderne vreemde talen evalueerbaar maakt. Tevens kan het instrument als houvast dienen bij het ontwerpen van een communicatieve taalles. Het instrument is een aanvulling op observatie-instrumenten die algemeen didactisch-pedagogisch van aard zijn. We lichten kort de achtergrond van het instrument toe en bespreken hoe het instrument ingezet kan worden in de praktijk.

Downloads

,

Omschrijving

Het lectoraat Meertaligheid & Onderwijs van Hogeschool Utrecht heeft een vakdidactisch observatie-instrument ontwikkeld specifiek voor de Moderne Vreemde Talen. Studenten, lerarenopleiders en werkplekbegeleiders ervaren dat er een kloof is tussen wat er op de lerarenopleidingen geleerd wordt en hoe dit terug te zien is in de praktijk. Dit instrument is ontwikkeld om een gezamenlijk vakdidactisch referentiekader te hebben om die kloof tussen theorie en praktijk te verkleinen. In dit observatie-instrument zijn de principes van communicatief taalonderwijs verwerkt en vertaald naar zichtbaar docenthandelen. Het observatie-instrument voor Moderne Vreemde Talen een welkome aanvulling op observatie-instrumenten die algemeen didactisch-pedagogisch van aard zijn. Tevens kan het instrument als houvast dienen bij het ontwerpen van een communicatieve taalles. We lichten kort de achtergrond van het instrument toe en bespreken hoe het instrument ingezet kan worden in de praktijk.

Meer info: https://www.hu.nl/onderzoek/publicaties/een-vakdidactisch-observatie-instrument-voor-communicatief-vreemdetalen-onderwijs

Downloads

Ga naar de bovenkant