Docent Nederlands
ROC van Amsterdam

Meike Korpershoek

Meike Korpershoek is mbo- en hbo-docent Nederlands en heeft een onderwijsadviesbureau, de Taalprof. Haar expertise richt zich met name op schrijfonderwijs, leesplezier en taalbewust beroepsonderwijs.

Expertise: schrijfonderwijs, leesplezier en taalbewust beroepsonderwijs

Sessiearchief

,

Omschrijving

Het nakijken en van feedback voorzien van teksten van leerlingen kost veel tijd. Een handige manier om die nakijklast te verlichten, is het inzetten van peerfeedback. Naast de tijdwinst die peerfeedback oplevert, is er ook leerwinst te behalen. Onderzoek heeft laten zien dat het geven van peerfeedback een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de teksten van leerlingen. Om het peerfeedbackproces goed te laten verlopen zijn goede begeleiding, organisatie en inkadering belangrijke voorwaarden. Tijdens onze workshop bespreken we de voorwaarden voor effectieve (peer)feedback en behandelen we een aantal concrete werkvormen waar je direct mee aan de slag kunt.

Downloads

,

Omschrijving

Voor goed schrijfonderwijs is effectieve feedback een voorwaarde, omdat dit voor de schrijver inzichtelijk maakt hoe hij heeft gepresteerd en hoe hij zijn tekst kan verbeteren. In deze bijdrage bespreken we in vogelvlucht enkele belangrijke wetenschappelijke inzichten over goede feedback: Op welk moment tijdens het schrijfproces geef je feedback? Waar geef je feedback op? En hoe verwoord je deze zo goed mogelijk, zodat de schrijver ook daadwerkelijk iets met de feedback doet? We presenteren een concreet stappenplan dat je bij de hand kunt houden tijdens het geven van feedback. Met dit stappenplan zullen we tijdens de workshop met elkaar een tekst beoordelen.

Downloads

Ga naar de bovenkant