Schrijfspecialist en eigenaar Tekster
Tekster

Monica Koster

Monica Koster is onderzoeker, ontwikkelaar en onderwijsadviseur en promoveerde op onderzoek naar schrijfonderwijs in het po met de methode Tekster. Ook is ze hoofdredacteur van tijdschrift MeerTaal.

Expertise: schrijfonderwijs, taal

Sessiearchief

,

Omschrijving

Het nakijken en van feedback voorzien van teksten van leerlingen kost veel tijd. Een handige manier om die nakijklast te verlichten, is het inzetten van peerfeedback. Naast de tijdwinst die peerfeedback oplevert, is er ook leerwinst te behalen. Onderzoek heeft laten zien dat het geven van peerfeedback een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de teksten van leerlingen. Om het peerfeedbackproces goed te laten verlopen zijn goede begeleiding, organisatie en inkadering belangrijke voorwaarden. Tijdens onze workshop bespreken we de voorwaarden voor effectieve (peer)feedback en behandelen we een aantal concrete werkvormen waar je direct mee aan de slag kunt.

Downloads

,

Omschrijving

Voor goed schrijfonderwijs is effectieve feedback een voorwaarde, omdat dit voor de schrijver inzichtelijk maakt hoe hij heeft gepresteerd en hoe hij zijn tekst kan verbeteren. In deze bijdrage bespreken we in vogelvlucht enkele belangrijke wetenschappelijke inzichten over goede feedback: Op welk moment tijdens het schrijfproces geef je feedback? Waar geef je feedback op? En hoe verwoord je deze zo goed mogelijk, zodat de schrijver ook daadwerkelijk iets met de feedback doet? We presenteren een concreet stappenplan dat je bij de hand kunt houden tijdens het geven van feedback. Met dit stappenplan zullen we tijdens de workshop met elkaar een tekst beoordelen.

Downloads

Omschrijving

Schrijven wordt wel het ondergeschoven kindje van het taalonderwijs genoemd. Alom wordt geklaagd dat leerlingen beneden het gewenste niveau presteren op het gebied van schrijfvaardigheid. Docenten vinden het geven van schrijflessen lastig en voelen zich onzeker over hoe zij hun schrijfonderwijs vorm kunnen geven. Taalmethodes bieden ook lang niet altijd soelaas. Hoe kun je leerlingen nu echt beter leren schrijven? Daar is inmiddels al flink wat wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. In mijn presentatie zet ik deze onderzoeksresultaten op een rij en bespreek ik de implicaties van deze resultaten voor de praktijk.

Downloads

,

Omschrijving

‘Schrijfvaardigheid van kinderen holt achteruit’, kopte het AD op 30 augustus. Ondanks dat schrijven door de oprukkende digitalisering belangrijker is dan ooit, blijkt een meerderheid van de leerlingen onder het gewenste niveau te presteren op het gebied van schrijfvaardigheid. Aan het eind van groep 8 is slechts 1 op de 3 leerlingen in staat om schriftelijk een boodschap goed over te brengen aan een lezer. De reden voor deze achterblijvende prestaties is dat er weinig goed lesmateriaal voor schrijven is en docenten vaak onvoldoende voorbereid zijn op het geven van schrijfonderwijs.
Dit kan natuurlijk beter, maar hoe? In nauwe samenwerking met basisschooldocenten hebben wij Tekster ontwikkeld, een lesmethode voor schrijven voor groep 6 t/m 8. Kern van Tekster is een schrijfstrategie waarmee leerlingen op een gestructureerde manier een aanpak leren voor het schrijven van teksten. Uit onderzoek met 144 docenten en bijna 3000 leerlingen blijkt dat leerlingen na 4 maanden Tekster maar liefst 1,5 leerjaar vooruitgaan. Dat betekent concreet dat leerlingen uit groep 6 na Tekster beter schrijven dan leerlingen uit groep 7 die niet met Tekster hebben gewerkt.
In deze lezing geven we een inkijkje in de lesmethode Tekster. We gaan in op de meest belangrijke ingrediënten voor een effectieve schrijfles en bespreken kwesties als: Hoe begeleid je beginnende schrijvers tijdens het schrijfproces? Hoe geef je effectieve feedback op schrijfproducten? Hoe beoordeel je schrijfproducten? Hierbij zullen we de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek vertalen naar de dagelijkse lespraktijk.

Ga naar de bovenkant