hoofd research & development
Nederlands Mathematisch Instituut en Vrije Universiteit Amsterdam

Peter Langerak

Peter Langerak is hoofd research & development bij het Nederlands Mathematisch Instituut. Hij is verantwoordelijk voor de samenwerkingsprojecten met scholen en de ontwikkeling van methodes.
Naast zijn werk bij het Nederlands Mathematisch Instituut is Peter als buitenpromovendus verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar hij onderzoek doet naar reken-wiskundeonderwijs.

Peter studeerde Onderwijspedagogiek (Vrije Universiteit), bedrijfskunde (MBA Nyenrode Universiteit) en rondde eerder de lerarenopleiding af (Marnix Academie, pabo). Hij werkte eerder onder meer als lerarenopleider, curriculumontwikkelaar, onderwijsadviseur, projectmanager en interim manager in het (hoger) onderwijs.

Expertise: Rekenonderwijs

Sessiearchief

,

Omschrijving

Duizenden basisscholen bereiken niet het noodzakelijke rekenniveau bij hun leerlingen. Deze leerlingen stromen met een te laag startniveau het voortgezet onderwijs in. Veel leerlingen worstelen vervolgens met de vakken waarin gerekend wordt. Als leerlingen al niet geknakt en gekneusd waren, worden ze het wel.

Worstel je als docent ook met het lage rekenniveau van je leerlingen? Heb jullie inzicht in het rekenniveau van eersteklassers? Wat kan je eraan doen? Het Nederlands Mathematisch Instituut heeft meer dan 450 schoolprojecten uitgevoerd, ook in het voortgezet onderwijs. Vo-scholen kunnen de basis herstellen met expliciet en duidelijk rekenonderwijs. Onderzoek naar de schoolprojecten heeft ertoe geleid dat de methode Foutloos Rekenen is doorontwikkeld als compacte vo-methode voor eersteklassers (of remediërend voor hogere leerjaren). De lesinhoud en didactiek zijn anders dan wat leerlingen op de basisschool gewend zijn: altijd werkende rekenprocedures en mastery learning.

,

Omschrijving

Foutloos Rekenen is geen hogere wiskunde. Door veel oefenen met rekenrecepten die altijd werken, leren alle leerlingen vlot en foutloos rekenen.
Welke rekenvaardigheden moeten kinderen leren op de basisschool? Wat moeten ze kunnen en hoe kunnen ze dat het beste leren?
In deze sessie geven we inzicht in de systematische opbouw van Foutloos Rekenen.
De lesinhoud die de interne structuur van rekenen volgt, wordt systematisch aangeboden en geoefend.
Foutloos Rekenen is ontwikkeld door wiskundigen van het Nederlands Mathematisch Instituut. De cursus Foutloos Rekenen bestaat sinds 2012. Al meer dan 12.000 leerlingen hebben de cursus met succes gevolgd. Na 9 jaar ervaring is de vierde vernieuwde versie ontwikkeld.
Foutloos Rekenen wordt ook op basisscholen verzorgd. In samenwerkingstrajecten werken rekendocenten samen met leerkrachten. Leerkrachten kunnen daarna zelfstandig verder met Foutloos Rekenen.

Preview

Ga naar de bovenkant