Directeur
Nederlands Mathematisch Instituut

Sezgin Cihangir

Sezgin Cihangir is directeur van het Nederlands Mathematisch Instituut (NMI). De expertise van het NMI richt zich met name op de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs. Voor het primaire onderwijs ontwikkelde het NMI de cursussen Foutloos Rekenen en Grip op Tekst.

Naast zijn werkzaamheden bij het NMI, zoekt Sezgin op gezette tijden het publieke debat op, om het collectieve bewustzijn met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Sezgin Cihangir is lid van Team Red het Onderwijs dat de ontwikkelingen in het onderwijs kritisch volgt.

Sezgin is in 2002 afgestudeerd in de Sociale Psychologie (Vrije Universiteit) en gepromoveerd in 2008 in de Sociale en Organisatie Psychologie in Leiden.

Expertise: Taal- en rekenonderwijs

Sessiearchief

,

Omschrijving

In een recent rapport in opdracht van de Tweede Kamer is nader ingegaan op de oorzaak van de alarmerend dalende leesvaardigheid van onze jeugd.

We beginnen onze presentatie met een aantal feiten die in dat rapport besproken worden, zoals wanneer deze daling inzet en welke leerlingen het grootste risico lopen op laaggeletterdheid. In het rapport wordt Begrijpend Lezen ten onrechte als een generieke vaardigheid gepresenteerd. Niet alleen is dit een misleidende opvatting, dit idee kan zelfs leiden tot verarming van leesvaardigheid.

We leggen uit dat generieke vaardigheden niet onderwezen kunnen worden en dat het Nederlandse leesonderwijs als gevolg van deze misconceptie jaren geleden een verkeerde afslag heeft genomen. Het gevolg van onze herinterpretatie is dat er andere conclusies getrokken moeten worden als het gaat om de oorzaken van een beperkte leesvaardigheid. We sluiten af met aanbevelingen voor onderzoek, onderwijs en beleid voor het keren van deze dalende trend.

,

Omschrijving

Foutloos Rekenen is geen hogere wiskunde. Door veel oefenen met rekenrecepten die altijd werken, leren alle leerlingen vlot en foutloos rekenen.
Welke rekenvaardigheden moeten kinderen leren op de basisschool? Wat moeten ze kunnen en hoe kunnen ze dat het beste leren?
In deze sessie geven we inzicht in de systematische opbouw van Foutloos Rekenen.
De lesinhoud die de interne structuur van rekenen volgt, wordt systematisch aangeboden en geoefend.
Foutloos Rekenen is ontwikkeld door wiskundigen van het Nederlands Mathematisch Instituut. De cursus Foutloos Rekenen bestaat sinds 2012. Al meer dan 12.000 leerlingen hebben de cursus met succes gevolgd. Na 9 jaar ervaring is de vierde vernieuwde versie ontwikkeld.
Foutloos Rekenen wordt ook op basisscholen verzorgd. In samenwerkingstrajecten werken rekendocenten samen met leerkrachten. Leerkrachten kunnen daarna zelfstandig verder met Foutloos Rekenen.

Preview

Ga naar de bovenkant