Universitair docent
UMC Utrecht

Renske de Kleijn

Renske de Kleijn promoveerde in 2013 aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar feedbackpercepties in scriptiebegeleiding. Daarnaast werkte ze acht jaar als onderwijskundig adviseur en trainer op het gebied van feedback, toetsing en datagestuurd werken voor vo en ho en gaf ze les in de universitaire lerarenopleiding. Na haar promotie werd ze begeleider van verschillende promovendi en sinds 2018 is ze als universitair docent verbonden aan het onderwijscentrum van het UMC Utrecht. Daar richt ze zich op het doen en begeleiden van praktijkgerichte onderzoeken naar feedbackprocessen in het (bio)medisch onderwijs en werkveld.

Expertise: Feedback

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

In het onderwijs zijn gewend om onszelf als docenten vooral te zien als de feedbackgevers en leerlingen of studenten als de feedbackontvangers en -gebruikers. Maar… als we het belang en nut van feedback écht serieus nemen, kunnen we niet anders dan ook onszelf blijven zien als proactieve feedbackgebruikers die blijven leren. Doen we dat eigenlijk wel? En hoe organiseren we onze eigen feedbackprocessen eigenlijk? Op basis van literatuur en en onze eigen praktijkervaringen publiceerden we afgelopen jaar de 6 valkuilen van feedbackgebruikers. Tijdens deze sessie gaan we graag met jullie in gesprek over welke valkuilen we in meer of mindere mate herkennen bij onszelf. Vervolgens bespreken we hoe we ons werk zo zouden kunnen organiseren dat feedback vragen en gebruiken daar een vanzelfsprekend(er) onderdeel van is, in een vorm die ook haalbaar is. Uiteraard leren we na afloop graag van jullie feedback op de valkuilen en de sessie als geheel.

Downloads

Omschrijving

In zowel de wetenschappelijke als vakliteratuur over feedback wordt meer en meer geschreven over het belang van een actieve rol van leerlingen en studenten in feedbackprocessen. Maar wat is het dan precies wat we van leerlingen en studenten verwachten? Volgens mij kan het helpen om niet meer te denken over studenten als ontvangers van feedback, maar als gebruikers van feedback en in deze sessie ga ik daarover graag met jullie in gesprek. Mijn bijdrage zal een instructiemodel voor feedbackgebruik zijn, dat ik onlangs publiceerde in een wetenschappelijk artikel.
Het bevat de stappen (1) feedback vragen, (2) feedback analyseren, (3) feedback gebruiken en (4) feedbackgebruik terugkoppelen. Bij elke stap zit een aantal praktische prompts en acroniemen om leerlingen en studenten erbij te helpen of scaffolden. Zo hoop ik dat we leerlingen en studenten een stukje superkracht kunnen geven, of, om de acroniemen alvast te verklappen: CLOSER to SUPER POWER.

Downloads

Omschrijving

In zowel de wetenschappelijke als vakliteratuur over feedback wordt meer en meer geschreven over het belang van een actieve rol van leerlingen en studenten in feedbackprocessen. Maar wat is het dan precies wat we van leerlingen en studenten verwachten? Volgens mij kan het helpen om niet meer te denken over studenten als ontvangers van feedback, maar als gebruikers van feedback en in deze sessie ga ik daarover graag met jullie in gesprek. Mijn bijdrage zal een instructiemodel voor feedbackgebruik zijn, dat ik onlangs publiceerde in een wetenschappelijk artikel. Het bevat de stappen (1) feedback vragen, (2) feedback analyseren, (3) feedback gebruiken en (4) feedbackgebruik terugkoppelen. Bij elke stap zit een aantal praktische prompts en acroniemen om leerlingen en studenten erbij te helpen of scaffolden. Zo hoop ik dat we leerlingen en studenten een stukje superkracht kunnen geven, of, om de acroniemen alvast te verklappen: CLOSER to SUPER POWER.

Downloads

Preview

Podcast

Ga naar de bovenkant