Van feedbackontvangers naar feedbackgebruikers

Renske de Kleijn

Omschrijving

In zowel de wetenschappelijke als vakliteratuur over feedback wordt meer en meer geschreven over het belang van een actieve rol van leerlingen en studenten in feedbackprocessen. Maar wat is het dan precies wat we van leerlingen en studenten verwachten? Volgens mij kan het helpen om niet meer te denken over studenten als ontvangers van feedback, maar als gebruikers van feedback en in deze sessie ga ik daarover graag met jullie in gesprek. Mijn bijdrage zal een instructiemodel voor feedbackgebruik zijn, dat ik onlangs publiceerde in een wetenschappelijk artikel. Het bevat de stappen (1) feedback vragen, (2) feedback analyseren, (3) feedback gebruiken en (4) feedbackgebruik terugkoppelen. Bij elke stap zit een aantal praktische prompts en acroniemen om leerlingen en studenten erbij te helpen of scaffolden. Zo hoop ik dat we leerlingen en studenten een stukje superkracht kunnen geven, of, om de acroniemen alvast te verklappen: CLOSER to SUPER POWER.

Downloads

Preview

Podcast

Associate Professor / Onderwijsonderzoeker
UMC Utrecht

Renske de Kleijn promoveerde op een onderzoek waarin zij onder andere adaptiviteit van scriptiebegeleiders onderzocht. Ze werkte als onderwijskundig adviseur en trainer op het gebied van feedback, toetsing en datagestuurd werken voor vo en ho en gaf ze les in de universitaire lerarenopleiding. Momenteel doet en begeleidt ze overwegend onderzoek naar het (bio)medisch onderwijs en werkveld. Daarbij focust ze zich op hoe we leerlingen en studenten helpen om echt te leren van de feedback die ze krijgen.

Ga naar de bovenkant