De docent als feedbackgebruiker: 6 valkuilen (voorkomen)

Renske de Kleijn
Heleen Pennings
Claudia Tielemans

Omschrijving

In het onderwijs zijn gewend om onszelf als docenten vooral te zien als de feedbackgevers en leerlingen of studenten als de feedbackontvangers en -gebruikers. Maar… als we het belang en nut van feedback écht serieus nemen, kunnen we niet anders dan ook onszelf blijven zien als proactieve feedbackgebruikers die blijven leren. Doen we dat eigenlijk wel? En hoe organiseren we onze eigen feedbackprocessen eigenlijk? Op basis van literatuur en en onze eigen praktijkervaringen publiceerden we afgelopen jaar de 6 valkuilen van feedbackgebruikers. Tijdens deze sessie gaan we graag met jullie in gesprek over welke valkuilen we in meer of mindere mate herkennen bij onszelf. Vervolgens bespreken we hoe we ons werk zo zouden kunnen organiseren dat feedback vragen en gebruiken daar een vanzelfsprekend(er) onderdeel van is, in een vorm die ook haalbaar is. Uiteraard leren we na afloop graag van jullie feedback op de valkuilen en de sessie als geheel.

Downloads

Universitair docent
UMC Utrecht

Renske de Kleijn promoveerde in 2013 aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar feedbackpercepties in scriptiebegeleiding. Daarnaast werkte ze acht jaar als onderwijskundig adviseur en trainer op het gebied van feedback, toetsing en datagestuurd werken voor vo en ho en gaf ze les in de universitaire lerarenopleiding. Na haar promotie werd ze begeleider van verschillende promovendi en sinds 2018 is ze als universitair docent verbonden aan het onderwijscentrum van het UMC Utrecht. Daar richt ze zich op het doen en begeleiden van praktijkgerichte onderzoeken naar feedbackprocessen in het (bio)medisch onderwijs en werkveld.

Universitair docent en scientist specialist
UMC Utrecht en TNO

Heleen Pennings is Universitair Docent Health Professions Education bij het expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en Scientist Specialist bij de afdeling Human Behaviour and Training van TNO. Haar onderzoek richt zich vooral op de ontwikkeling van communicatie en de onderliggende communicatieprocessen en het gebruik van leertechnologie. Zij doet veel onderzoek waarbij binnen participanten naar verandering en ontwikkeling wordt gekeken.

PhD-student
UMC Utrecht

Na het volgen van de artsopleiding in Utrecht is Claudia Tielemans gaan werken als onderzoeker in het onderwijscentrum van het UMC Utrecht. Daar combineert ze het ontwikkelen en implementeren van interprofessioneel onderwijs met een promotieonderzoek. In dit onderzoek ligt de focus op het optimaal ondersteunen van interprofessionele feedbackdialoogvaardigheden van geneeskunde- en verpleegkundestudenten. Haar ambitie is om up-to-date inzichten uit de onderwijswetenschap op een toegankelijke manier te vertalen naar de (zorg)praktijk.

Ga naar de bovenkant