Hoogleraar Pedagogiek
Radboud Universiteit

Anna Bosman

Prof. dr. Anna Bosman doet onderzoek naar het leren en leerprocessen, zoals het leren lezen, van kinderen en jeugdigen met leer- en ontwikkelingsstoornissen. In haar optiek speelt het lichaam een belangrijke rol bij het leren lezen. Ze is hartgrondig voorstander van het geven van klassikaal, helder gestructureerd onderwijs. Anna Bosman doet onderzoek naar evidence-based therapieën en behandelingen waarmee ze een brug slaat tussen psychologische theorie en de pedagogische praktijk van kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Expertise: Behavioural Science

Sessiearchief

,

Omschrijving

In een recent rapport in opdracht van de Tweede Kamer is nader ingegaan op de oorzaak van de alarmerend dalende leesvaardigheid van onze jeugd.

We beginnen onze presentatie met een aantal feiten die in dat rapport besproken worden, zoals wanneer deze daling inzet en welke leerlingen het grootste risico lopen op laaggeletterdheid. In het rapport wordt Begrijpend Lezen ten onrechte als een generieke vaardigheid gepresenteerd. Niet alleen is dit een misleidende opvatting, dit idee kan zelfs leiden tot verarming van leesvaardigheid.

We leggen uit dat generieke vaardigheden niet onderwezen kunnen worden en dat het Nederlandse leesonderwijs als gevolg van deze misconceptie jaren geleden een verkeerde afslag heeft genomen. Het gevolg van onze herinterpretatie is dat er andere conclusies getrokken moeten worden als het gaat om de oorzaken van een beperkte leesvaardigheid. We sluiten af met aanbevelingen voor onderzoek, onderwijs en beleid voor het keren van deze dalende trend.

Omschrijving

De ene leerling leert ogenschijnlijk moeiteloos lezen en spellen, terwijl dit voor een andere leerling een moeizame onderneming is die veel oefening vraagt. In mijn lezing stel ik de vraag of de wetenschap een betrouwbaar onderscheid kan maken tussen ‘gewone’ zwakke lezers/spellers en lezers/spellers die zwak lezen en/of spellen als gevolg van een stoornis. De stoornis die dyslexie wordt genoemd.

Opname

Omschrijving

De ene leerling leert ogenschijnlijk moeiteloos lezen en spellen, terwijl dit voor een andere leerling een moeizame onderneming is die veel oefening vraagt. In mijn lezing stel ik de vraag of de wetenschap een betrouwbaar onderscheid kan maken tussen ‘gewone’ zwakke lezers/spellers en lezers/spellers die zwak lezen en/of spellen als gevolg van een stoornis. De stoornis die dyslexie wordt genoemd.

Downloads

Ga naar de bovenkant