leerkracht po en assistent professor bij de afdeling Onderwijs
Dr. Bosschool te Utrecht en Universiteit Utrecht

Sophie Oudman

Sophie Oudman werkt twee dagen in de week als leerkracht in het basisonderwijs aan de Dr. Bosschool in Utrecht. Drie dagen in de week werkt zij op de Universiteit Utrecht onder andere aan haar promotieonderzoek naar zelfgestuurd leren en adaptieve instructie.
Zij is actief lid van geweest en zette zich in om de academische leerkracht een duidelijke positie te geven.
Vanaf januari 2024 werkt ze als assistent professor op de afdeling onderwijs van universiteit Utrecht.

Expertise: Onderwijskwaliteit, onderwijskunde

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

In deze workshop willen we met elkaar nadenken over de positionering en meerwaarde van de academische leerkracht in het basisonderwijs. Wat heeft deze ‘nieuwe’ leerkracht te bieden en waarin ligt het onderscheidend vermogen? Welke onderzoekskwaliteiten kunnen op een positieve manier worden ingezet in het team en bij besturen om het onderwijs in Nederland te verbeteren? En wat hebben academische leerkrachten nodig om werkzaam te blijven en de meerwaarde te kunnen waarborgen in de toekomst?

Er wordt een korte presentatie gegeven over de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs. Door middel van stellingen, vragen en prikkelende gespreksonderwerpen gaan de deelnemers vervolgens met elkaar in gesprek over de positionering van de academische leerkracht en de functie van de onderzoekskwaliteiten die zij bezitten.

Deze sessie werd gegeven door Hannah Bijlsma, Gijs de Groot, Linda Litjens, Sophie Oudman en Mirjam Keyser.

https://www.bab.nl/

Downloads

Ga naar de bovenkant