postdoctoraal onderzoeker
Radboud Universiteit & leesonderwijs.com

Suzanne Bogaerds-Hazenberg

Dr. Suzanne Bogaerds-Hazenberg is aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op een onderzoek naar begrijpend lezen. Ze onderzocht of en hoe onderwijs over tekststructuur leerlingen kan helpen om tot dieper tekstbegrip te komen. Momenteel werkt Suzanne aan de Radboud Universiteit om de effectiviteit van close reading te onderzoeken. Ze deelt via leesonderwijs.com haar kennis zoveel mogelijk met de onderwijspraktijk, variërend van advies aan educatieve uitgevers en overheidsinstanties tot trainingen voor leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs.

 

Expertise: Onderzoeker & adviseur effectief leesonderwijs

Sessiearchief

,

Omschrijving

Om daadwerkelijk kennis op te doen uit informatieve teksten, hebben leerlingen lezen-om-te-leren vaardigheden nodig: hoofdgedachtes filteren, ordenen en onthouden. Daarbij helpt het als je de logische denkrelaties in de tekst doorziet, zoals chronologie of oorzaak-gevolg: de tekststructuur. Aandacht voor tekststructuur versterkt de lees- en schrijfvaardigheid van leerlingen (Bogaerds-Hazenberg, 2023; Strong, 2020) en vormt bovendien een mooie manier om het leesonderwijs verder te integreren met de zaakvakken (Williams et al., 2014). Deze aanpak lijkt ook waardevol bij leerlingen met leermoeilijkheden of anderszins zwakke lezers (Gajria e.a., 2007; Welie et al., 2019). Tijdens deze sessie vertellen we hoe zulk onderwijs over informatieve tekststructuren eruit kan zien. Joyce Meuwissen vertelt hoe zij deze inzichten toepast bij haar eigen NT2-leerlingen en wat dit oplevert.

,

,

Omschrijving

Vanuit de wetenschap is er veel bekend over tekstbegrip en effectief leesonderwijs. Helaas zijn deze theorieën vaak niet praktisch genoeg en komen wetenschappelijke inzichten daardoor nauwelijks in de klas terecht. Er is bij begrijpend lezen dus sprake van een kloof tussen wetenschap en praktijk.

In deze sessie gaan we in gesprek over drie oplossingsrichtingen om wetenschappelijke theorieën daadwerkelijk het klaslokaal in te krijgen:

1. theoretische kennis van leerkrachten vergroten;
2. bewezen didactieken toepasbaar maken;
3. evidence-based lesmaterialen ontwikkelen.

Daarbij zullen we ook onze ervaringen delen rondom ontwerpgericht onderzoek, een vorm van samenwerking waarbij leerkrachten en wetenschappers samen lesmaterialen ontwikkelen. Dit schept nieuwe uitdagingen voor alle partijen, maar er liggen ook duidelijke kansen voor professionalisering. Bovendien levert het bruikbare materialen op waarin bewezen effectieve didactieken een plek krijgen.

Ga naar de bovenkant