De complexiteit van evidence informed werken

Symen van der Zee

Omschrijving

Evidence informed werken is in essentie een drietrapsraket:

1) wetenschap ontdekt wat effectief is, ‘wat werkt’,

2) ‘wat werkt’ wordt toegankelijk gemaakt en beschikbaar gesteld voor het onderwijs, en

3) de onderwijspraktijk past dat ‘wat werkt’ toe.

Hoewel het simpel en ‘straight-forward’ klinkt, is evidence informed werken buitengewoon complex. In deze sessie wordt ingegaan op de complexiteit van het effectonderzoek en de praktijktoepassing van de kennis die eruit voortkomt. Inzicht hierin kan bijdragen aan het wetenschappelijk verbeteren van het onderwijs.

Downloads

Lector Vernieuwend Onderwijs
Saxion

Symen van der Zee is lector Vernieuwend Onderwijs aan Saxion University of Applied Sciences. Hij begon zijn carrière als leerkracht basisonderwijs, studeerde Onderwijskunde en promoveerde op onderzoek naar effectiviteit van daltononderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel verricht hij samen met zijn buitengewoon talentvolle kenniskring onderzoek naar de vernieuwingsscholen en vernieuwende onderwijsthema’s, zoals teamgericht onderwijs. Hij is liefhebber van doorwrocht, betekenisvol onderwijs en gruwelt van onderwijsonzin.

Ga naar de bovenkant