Universitair hoofddocent
Maastricht University School of Business and Economics

Trudie Schils

Ik werk als onderwijseconoom aan de Maastricht University School of Business and Economics. Mijn onderzoek is geïnspireerd op de gedachte dat het onderwijs alleen verbeterd kan worden door een goede samenwerking tussen onderwijsveld, onderwijsbeleid en onderwijsonderzoek. Mijn onderzoek richt zich op de analyse van leerling- en schoolprestaties. Ik ben met name geïnteresseerd in de rol van sociaal-emotionele vaardigheden bij de prestatiebeoordeling van leerlingen, zoals toetsen of beoordeling door de leerkracht. Daarbij ben ik in het bijzonder geïnteresseerd in hoogbegaafde leerlingen, maar ook in verschillen tussen jongens en meisjes en tussen leerlingen met een verschillende sociaaleconomische achtergrond.

Expertise: Hoogbegaafdheid, Leraarverwachtingen

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

Onderzoek toont dat als je leerkrachten vraagt waar ze aan denken bij hoogbegaafdheid, los van een specifiek kind of een speciaal programma, ze het eens zijn over dat het kind heel intelligent is en beschikt over goede vaardigheden op school. Met name over de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind zijn ze het oneens. Sommige leerkrachten stellen dat hoogbegaafde kinderen juist heel sterk zijn, maar anderen geven aan dat het om kwetsbare leerlingen gaat. Stereotyperingen en overtuigingen spelen hierbij een rol spelen, correcte en incorrecte. Leerkrachten geven aan zich soms bezwaard te voelen door het handelen op ‘onderbuikgevoel’.
Samen met het publiek gaan wij op zoek hoe om te gaan met deze stereotyperingen/overtuigingen en te snappen wat nodig is om hoogbegaafdheid goed te kunnen signaleren. Goede signalering kan ervoor zorgen dat we een passend aanbod kunnen bieden aan hoogbegaafde kinderen en dat daardoor de kans dat zij hun potentieel kunnen verzilveren stijgt.

 

De sessie werd gegeven door Trudie Schils, Anique Schoonbrood-Palmen, Kim Boels en Paola Eijkenboom

Opname

Ga naar de bovenkant