Hoogleraar
Universiteit Utrecht

Wouter van Joolingen

Wouter van Joolingen is hoogleraar didactiek van de wiskunde en natuurwetenschappen aan het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek gaat over het wat en hoe van het leren van natuurwetenschap, in het bijzonder natuurwetenschappelijke denkwijzen zoals systeendenken en modelleren, en hoe die kunnen worden ondersteund met technologie.

Expertise: Beta-didactiek

Sessiearchief

Omschrijving

Lesson Study is een aanpak voor professionele ontwikkeling van docenten. Lesson Study-teams kiezen een thema en een onderzoeksvraag, die betrekking kan hebben op de didactiek, de motivatie van de leerlingen of iets anders. Het team ontwerpt een les. Een van de teamleden voert de les uit terwijl de anderen het leren van de leerlingen observeren. De les wordt uitgebreid nabesproken en conclusies worden getrokken over de onderzoeksvraag. Lesson Study is een cyclisch proces.
In deze presentatie ga ik in hoe Lesson Study kan worden uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksgroepen van universiteit of hogeschool. Op die manier wordt het LS-team onderdeel van een breder onderzoeksprogramma. Ik bespreek de gevolgen voor het kiezen van de onderzoeksvraag, de wijze waarop data verwerkt wordt en hoe conclusies kunnen worden getrokken die verder gaan dan de onderzochte les. Ook ga ik in op de belangrijke vraag “What’s in it for me?”, zowel voor onderzoekers als leraren.

Omschrijving

Lesson Study is een aanpak voor professionele ontwikkeling van docenten. Lesson Study-teams kiezen een thema en een onderzoeksvraag, die betrekking kan hebben op de didactiek, de motivatie van de leerlingen of iets anders. Het team ontwerpt een les. Een van de teamleden voert de les uit terwijl de anderen het leren van de leerlingen observeren. De les wordt uitgebreid nabesproken en conclusies worden getrokken over de onderzoeksvraag. Lesson Study is een cyclisch proces.
In deze presentatie ga ik in hoe Lesson Study kan worden uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksgroepen van universiteit of hogeschool. Op die manier wordt het LS-team onderdeel van een breder onderzoeksprogramma. Ik bespreek de gevolgen voor het kiezen van de onderzoeksvraag, de wijze waarop data verwerkt wordt en hoe conclusies kunnen worden getrokken die verder gaan dan de onderzochte les. Ook ga ik in op de belangrijke vraag “What’s in it for me?”, zowel voor onderzoekers als leraren.

Opname

Ga naar de bovenkant