Project omschrijving

Emmelien Merchie

doctor, Universiteit Gent – Vakgroep Onderwijskunde

Evenement

SESSIE

Studeren met mind maps: worden ze zo intuïtief gebruikt als gedacht?

De dag van vandaag zijn visuele voorstellingen alomtegenwoordig in educatief lesmateriaal om het lezen en leren van teksten te ondersteunen. Verschillende onderwijskundige theorieën en empirisch onderzoeken bevestigen inderdaad hun effectiviteit. Ook mindmaps (i.e., visuele kleur- en beeldrijke schema’s) worden vaak gebruikt in onderwijs en geprezen om hun intuïtief gebruik. Ze zijn zogezegd aantrekkelijk voor leerlingen en zouden tekstinhouden heel snel en overzichtelijk presenteren. Hun effectiviteit wordt echter in wetenschappelijk onderzoek niet vaak onderzocht. De presentatie zoomt in op onderzoek waarmee aan de hand van oogbewegingen (eye-tracking) is onderzocht hoe leerlingen in het lager onderwijs mindmaps van informatieve teksten lezen en instuderen. Ook hun kennis van de inhoud werd getest en de leerlingen werden retrospectief geïnterviewd. De presentatie zal ingaan op de blootgelegde voordelen en valkuilen bij het werken met mindmaps in de klaspraktijk.

BIO

Mijn onderzoeksactiviteiten focussen op het stimuleren van tekstbegrip, kennisverwerving en leerstrategieën in het lager onderwijs. Ze richten zich op (a) de ontwikkeling van gevalideerde instrumenten omtrent informatieverwerving- en verwerking, (b) het ontwerpen van evidence-based didactisch leermateriaal (o.a. toegespitst op het gebruik van visuals zoals mindmaps) (c) het exploreren en implementeren van de innovatie eye-tracking methodologie om cognitieve processen van leerlingen bij het studerend lezen van teksten en visuals (zoals mindmaps) in kaart te brengen. Daarnaast ben ik ook betrokken bij andere onderzoeksprojecten rond begrijpend lezen en ‘leren leren’ in het lager en secundair onderwijs.

ARCHIEF

Nog geen materialen beschikbaar

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.