Project omschrijving

Emmelien Merchie

Doctor, Universiteit Gent – Vakgroep Onderwijskunde

Evenement

Huidige sessie
Sessie archief
bio

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar.

SESSIE

Er is geen huidige sessie.

SESSIE ARCHIEF

Er staan nog geen sessies in het archief.

BIO

Mijn onderzoeksactiviteiten focussen op het stimuleren van tekstbegrip, kennisverwerving en leerstrategieën in het lager onderwijs. Ze richten zich op (a) de ontwikkeling van gevalideerde instrumenten omtrent informatieverwerving- en verwerking, (b) het ontwerpen van evidence-based didactisch leermateriaal (o.a. toegespitst op het gebruik van visuals zoals mindmaps) (c) het exploreren en implementeren van de innovatie eye-tracking methodologie om cognitieve processen van leerlingen bij het studerend lezen van teksten en visuals (zoals mindmaps) in kaart te brengen. Daarnaast ben ik ook betrokken bij andere onderzoeksprojecten rond begrijpend lezen en ‘leren leren’ in het lager en secundair onderwijs.

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticketverkoop en nieuwe blogposts.