Project omschrijving

Jelle Jolles

Prof. Dr., Vrije Universiteit Amsterdam en NeuroPsy

Evenement

Huidige sessie
Sessie archief
bio

MATERIALEN

Video: Wat iedere leraar zou moeten weten van de executieve functies (en waarom)

Amsterdam 2018

SESSIE

Er is geen huidige sessie

SESSIE ARCHIEF

Helaas heeft Jelle Jolles zich ziek gemeld. 

Over jongens-meisjes verschillen in het onderwijs en wat we daaraan kunnen doen

De onderwijsprestaties van jongens zijn de afgelopen jaren afgenomen in vergelijking tot die van meisjes. Dat is een reden voor grote zorg. Deze verschillen kunnen samenhangen met de ontwikkeling van neuropsychologische vaardigheden. Die verloopt bij jongens en meisjes volgens een iets ander tijdspad. Dat heeft directe betekenis voor de aanpak van jongens en meisjes in de klas, en daarover gaat het in deze presentatie. Er wordt gepleit voor een differentiële aanpak voor jongens en meisjes. Daarbij wordt gerichte aandacht gegeven aan functies die voor het leren-te-leren belangrijk zijn: nieuwsgierigheid & ondernemend-zijn, zelfinzicht & zelfregulatie, talige functies & empathie, en denkcreativiteit. Dergelijke vaardigheden hebben relatie tot de z.g. ‘executieve functies’. Stelling is dat jongens van meisjes kunnen leren en andersom. In de presentatie worden voorbeelden gegeven van wat eea kan betekenen voor de aanpak in de schoolse praktijk en op ontplooiing van jongens EN meisjes.

Wat iedere leraar zou moeten weten van de executieve functies (en waarom)

De executieve functies ontwikkelen zich over de lange periode vanaf de vroege kindertijd tot ver na het twintigste jaar. De executieve functies zorgen dat we kunnen plannen en prioriteren, dat we begrijpen ‘oh, gaat de leerstof hierover?’, dat onze leerling zijn impulsen kan remmen, en dat hij niet alleen maar gericht is op wat er in het hier-en-nu gebeurt. Bijzonder belangrijk is dat de executieve functies zich niet ‘zomaar vanzelf’ ontwikkelen, ook al hangen ze sterk samen met het functioneren van netwerken in de hersenen. Nee: het is juist de gerichte input uit de omgeving (leraar, coach, ouder, mentor) die de vaardigheid van kind en tiener ontwikkelt. Daarom is gerichte sturing en inspiratie (‘training’) van de leraar nodig. In deze presentatie komen de tien belangrijkste executieve functies aan de orde. Maar ook onze lessenseries rond ‘Leer de tiener kennen’ en ‘Breinlessen’ die wij hebben ontwikkeld en hun gebruik in de schoolse praktijk.

BIO

Jelle Jolles is hoogleraar Neuropsychologie e.m. aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Maastricht. Hij is specialist op het gebied van leren en geheugen en was vele jaren verantwoordelijk voor een leerpoli voor jeugdigen. Hij leidde een groot onderzoeksprogramma op het domein van de cognitieve ontwikkeling, het leren en de executieve functies. In dat kader hebben hij en zijn promovendi veel toegepast onderzoek uitgevoerd in de praktijksetting van het onderwijs. Jolles is actief pleitbezorger voor een intensieve dialoog tussen wetenschap en onderwijspraktijk. Hij is auteur van de beststeller ‘Het tienerbrein’. Nadere info: www.jellejolles.nl.

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.