Het lerende tienerbrein en welbevinden; handvatten voor het onderwijs

Jelle Jolles

Omschrijving

Veel onderwijsprofessionals klagen over het ‘lastige gedrag’ en de matige prestaties en studiemotivatie van de leerling. Jongeren zijn kwetsbaar en ervaren een grote psychische druk van de studie. Zij zijn nog ‘werk in uitvoering’, en hebben onvoldoende kennis en ervaringen kunnen opdoen om onze complexe wereld te kunnen begrijpen. In deze presentatie ga ik in op ‘het sociale brein van de tiener’ dat zich nog ontwikkelt tot ruim na het 20e jaar en – letterlijk – hongert naar prikkels. Ik beschrijf waarom de school ook ‘een sociale leeromgeving’ is waarin het schools presteren én de leermotivatie baat hebben bij actieve feedback en ‘steun, sturing en inspiratie’ van de onderwijsprofessional. Daarbij ga ik in op neuropsychologische vaardigheden zoals zelfinzicht en zelfregulatie, op planning en het overzien van consequenties, op het omgaan met de opinies van anderen en met de intenties van leraar en school en om het leren denken en redeneren. Daarbij geef ik concrete handvatten voor de onderwijspraktijk.

Emeritus hoogleraar Neuropsychologie, auteur
Vrije Universiteit Amsterdam

Jelle Jolles is publicist en emeritus hoogleraar Neuropsychologie. Als specialist op gebied van leren, ontplooiing en het brein is hij een actief pleitbezorger voor een uitwisseling tussen wetenschap en het domein van onderwijs, opvoeding en ontplooiing. Hij was vele jaren werkzaam in de onderwijsinnovatie en is auteur van de bestsellers Het Tienerbrein (2016) en van Leer je kind kennen. Over ontplooiing, leren, denken en het brein (2020).

Andere werken als auteur: https://www.jellejolles.nl/kennisarchief/boeken/

Ga naar de bovenkant