Over jongens-meisjes verschillen in het onderwijs en wat we daaraan kunnen doen

Jelle Jolles

Omschrijving

De onderwijsprestaties van jongens zijn de afgelopen jaren afgenomen in vergelijking tot die van meisjes. Dat is een reden voor grote zorg. Deze verschillen kunnen samenhangen met de ontwikkeling van neuropsychologische vaardigheden. Die verloopt bij jongens en meisjes volgens een iets ander tijdspad. Dat heeft directe betekenis voor de aanpak van jongens en meisjes in de klas, en daarover gaat het in deze presentatie. Er wordt gepleit voor een differentiële aanpak voor jongens en meisjes. Daarbij wordt gerichte aandacht gegeven aan functies die voor het leren-te-leren belangrijk zijn: nieuwsgierigheid & ondernemend-zijn, zelfinzicht & zelfregulatie, talige functies & empathie, en denkcreativiteit. Dergelijke vaardigheden hebben relatie tot de z.g. ‘executieve functies’. Stelling is dat jongens van meisjes kunnen leren en andersom. In de presentatie worden voorbeelden gegeven van wat eea kan betekenen voor de aanpak in de schoolse praktijk en op ontplooiing van jongens EN meisjes.

Emeritus hoogleraar Neuropsychologie, auteur
Vrije Universiteit Amsterdam

Jelle Jolles is publicist en emeritus hoogleraar Neuropsychologie. Als specialist op gebied van leren, ontplooiing en het brein is hij een actief pleitbezorger voor een uitwisseling tussen wetenschap en het domein van onderwijs, opvoeding en ontplooiing. Hij was vele jaren werkzaam in de onderwijsinnovatie en is auteur van de bestsellers Het Tienerbrein (2016) en van Leer je kind kennen. Over ontplooiing, leren, denken en het brein (2020).

Andere werken als auteur: https://www.jellejolles.nl/kennisarchief/boeken/

Ga naar de bovenkant