Boeken zijn brandstof voor het brein: 10 redenen waarom lezen belangrijk is

Jelle Jolles

Omschrijving

Goed kunnen lezen is essentieel voor het functioneren in onze samenleving. Lezen stelt je in staat om kennis en inzichten op te doen over het verleden, over gebeurtenissen in landen ver weg, en over mensen met een andere achtergrond. Door te lezen leer je je inleven in anderen; je krijgt empathie en je traint jezelf in denken en reflecteren. Lezen is dan ook uiterst belangrijk voor de ontwikkeling en ontplooiing van jongeren en voor hun persoonlijke groei. Boeken zijn brandstof voor het brein want de hersenen hongeren naar informatie. En lezen ontwikkelt de taalvaardigheid, én het denken en redeneren. Het geeft kennis en inzichten, ontwikkelt het zelfinzicht en leert over de ander en over mogelijke consequenties. Het geeft inzicht in normen, regels en gebruiken en ondersteunt de identiteitsontwikkeling.
Onze kennis over de neuropsychologische ontwikkeling onderbouwt wat ik hier heb gesteld. Dat bespreek ik in mijn presentatie: mét handvatten voor het onderwijs aan kind en adolescent.

Emeritus hoogleraar Neuropsychologie, auteur
Vrije Universiteit Amsterdam

Jelle Jolles is publicist en emeritus hoogleraar Neuropsychologie. Als specialist op gebied van leren, ontplooiing en het brein is hij een actief pleitbezorger voor een uitwisseling tussen wetenschap en het domein van onderwijs, opvoeding en ontplooiing. Hij was vele jaren werkzaam in de onderwijsinnovatie en is auteur van de bestsellers Het Tienerbrein (2016) en van Leer je kind kennen. Over ontplooiing, leren, denken en het brein (2020).

Andere werken als auteur: https://www.jellejolles.nl/kennisarchief/boeken/

Ga naar de bovenkant