Project omschrijving

Jordi Casteleyn

Assistant Professor, Universiteit Antwerpen

Evenement

SESSIE

Hoe kunnen we het leesonderwijs in het basisonderwijs versterken?

We hebben allemaal zonder moeite onze moedertaal leren spreken, maar leren lezen is een onnatuurlijke opdracht die de nodige problemen kan opleveren. Daarnaast worden leerkrachten soms geconfronteerd met laaggeletterde meertalige leerlingen die op een latere leeftijd met basisonderwijs starten. Zij moeten én een nieuwe taal leren, én leren lezen en schrijven in deze nieuwe taal, en dat op een zeer beperkte tijd. Het leesonderwijs in het basisonderwijs kan daarom maar beter aan de hoogst mogelijke kwaliteitseisen beantwoorden.

In deze sessie vatten we de belangrijkste aanbevelingen uit internationaal onderzoek naar leesonderwijs in het basisonderwijs samen. We focussen onder andere op woordenschatinstructie en mondelinge taalcompetentie, maar ook op coöperatief leren en tutoring. Daarnaast verbinden we deze wetenschappelijke bevindingen aan concrete acties die leerkrachten en scholen direct in de klaspraktijk kunnen invoeren.

BIO

Prof. dr. Jordi Casteleyn is verantwoordelijk voor de opleidingsonderdelen Didactiek Nederlands, Didactiek Nederlands aan anderstaligen, en Talenbeleid bij de Antwerp School of Education (Universiteit Antwerpen). Hij doet onderzoek naar het verbeteren van lees- en spreekvaardigheid bij adolescenten. Daarnaast is hij betrokken bij leerplancommissies Nederlands en organisaties zoals Literatuur Vlaanderen en Nederlandse Taalunie.

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.