Extra kansen voor nieuwkomers: Wat werkt in leesonderwijs aan laaggeletterde anderstalige jongeren?

Jordi Casteleyn
Marit Trioen

Omschrijving

Laaggeletterde anderstalige jongeren staan voor een haast onmogelijke taak. Zij moeten én een nieuwe taal leren, én leren lezen en schrijven in deze nieuwe taal, en dat op een zeer beperkte tijd. Daarnaast kunnen deze leerlingen bij de start van hun leerproces geen of weinig beroep doen op geschreven taal en zijn ze niet vertrouwd met schoolse vaardigheden zoals studeertechnieken. De klas is in het begin vaak de enige plaats waar ze de taal daadwerkelijk kunnen leren en oefenen. Door de combinatie van de beperkte instructietijd en het uitdagende traject moet de lat voor het onderwijs aan deze doelgroep hoog liggen.

In deze sessie vatten we de belangrijkste aanbevelingen uit internationaal onderzoek naar alfabetiseringsonderwijs voor anderstalige jongeren samen.
– Leg de lat hoog voor woordenschat via expliciete, weldoordachte en rijke instructie.
– Zet in een eerste fase sterk in op de mondelinge taalvaardigheid.
– Zorg voor evenwichtige leesinstructie waarin het leren decoderen hand in hand gaat met het leren begrijpen en het aanwakkeren van leesplezier.

Een stuurgroep garandeerde de academische waarde van deze samenvatting. Daarnaast lichten we bij elke aanbeveling in heldere richtlijnen toe hoe de leerkracht deze theoretische principes kan vertalen naar de klaspraktijk.

Downloads

Hoofddocent
Universiteit Antwerpen

Jordi Casteleyn is associate professor aan de Antwerp School of Education en de Faculteit Sociale Wetenschappen (Universiteit Antwerpen). Hij is verantwoordelijk voor Vakdidactiek Nederlands, Vakdidactiek Nederlands niet-thuistaal en het postgraduaat Didactiek Nederlands aan anderstaligen. Zijn onderzoek richt zich op twee thema’s: spreekvaardigheid en begrijpend lezen, beide binnen de leeftijdsgroep van adolescenten, meer specifiek bij laaggeletterde meertalige leerlingen.

Leerkracht, onderzoeker, auteur
Okan Sint-Niklaas / Universiteit Antwerpen

Marit Trioen geeft les aan laaggeletterde anderstalige jongeren bij OKAN Sint-Niklaas. Daarnaast werkt ze als wetenschappelijk medewerker bij de Antwerp School of Education. Samen met Jordi Casteleyn publiceerde ze de praktijkgids Extra kansen voor nieuwkomers Wat werkt in leesonderwijs aan laaggeletterde anderstalige jongeren? (zie https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/extra-kansen/)

Ga naar de bovenkant