Taaltrajecten: Taalsteun voor leerlingen die daar extra nood aan hebben

Marit Trioen
Jordi Casteleyn

Omschrijving

Welke bouwstenen zijn nodig voor effectieve taalondersteuning? In 2020 gaf de Vlaams minister van Onderwijs de opdracht aan de Universiteit Antwerpen, in partnerschap met de hogescholen Odisee en Thomas More, om een onderzoek naar taalintegratietrajecten uit te voeren. Wat zijn de kenmerken van een effectief taaltraject voor leerlingen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen?

Tijdens deze sessie vertellen we hoe je zo’n taaltraject uitbouwt en welke bouwstenen hierbij essentieel zijn. Aan de hand van concrete voorbeelden en cases tonen we hoe je de zes bouwstenen kan vertalen in je dagelijkse praktijk.

Dit project focust expliciet op het volledige leerplichtonderwijs, dus van kleuter- tot en met secundair onderwijs, en kijkt dus niet alleen naar wie zwak zou scoren op de taalscreening voor kleuters. De zes bouwstenen zijn wezenlijk voor de preventie van taalproblemen, en niet enkel voor de remediëring ervan. Taaltrajecten kunnen voor iedereen belangrijk zijn.

Downloads

Leerkracht, onderzoeker, auteur
Okan Sint-Niklaas / Universiteit Antwerpen

Marit Trioen geeft les aan laaggeletterde anderstalige jongeren bij OKAN Sint-Niklaas. Daarnaast werkt ze als wetenschappelijk medewerker bij de Antwerp School of Education. Samen met Jordi Casteleyn publiceerde ze de praktijkgids Extra kansen voor nieuwkomers Wat werkt in leesonderwijs aan laaggeletterde anderstalige jongeren? (zie https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/extra-kansen/)

Hoofddocent
Universiteit Antwerpen

Jordi Casteleyn is associate professor aan de Antwerp School of Education en de Faculteit Sociale Wetenschappen (Universiteit Antwerpen). Hij is verantwoordelijk voor Vakdidactiek Nederlands, Vakdidactiek Nederlands niet-thuistaal en het postgraduaat Didactiek Nederlands aan anderstaligen. Zijn onderzoek richt zich op twee thema’s: spreekvaardigheid en begrijpend lezen, beide binnen de leeftijdsgroep van adolescenten, meer specifiek bij laaggeletterde meertalige leerlingen.

Ga naar de bovenkant