Project omschrijving

Helena Taelman

docent, ODISEE

Astrid Cornelis

docent, Thomas More

SESSIE

Evidence-informed kleuteronderwijs in Vlaanderen

Soms lijkt ons Vlaams kleuteronderwijs wel een speelveld voor hypes, vastgeroeste tradities, of hoogdravende theorieën. Hoe moet je daar als kleuteronderwijzer of directie je weg in vinden?
Met een groep lerarenopleiders onderhouden we de blog kleutergewijs met als doel om kleuterleerkrachten te ondersteunen bij de uitbouw van evidence-informed kleuteronderwijs.
Naar aanleiding van onze 5de verjaardag delen we met jullie 5 belangrijke onderzoeksinzichten over kleuteronderwijs die verspreid werden via onze blog. We bespreken niet alleen de evidentie, maar geven ook concrete tips om de inzichten te vertalen naar de kleuterklas. Overweeg je om ze alle vijf tegelijk in de praktijk te brengen, of heb je nog andere ideeën die je graag zou willen realiseren? Afsluiten doen we met een algemene reflectie over hoe je best innovatieprojecten selecteert voor jouw eigen praktijk of school.

BIO

Liesbeth Van Dael is docent in de lerarenopleiding kleuteronderwijs aan Thomas More Vorselaar. Als oud-student van de opleiding deed ze heel wat ervaring op in het werkveld. Om haar kennis te verruimen en verdiepen volgde ze nog opleidings – en onderwijswetenschappen. Deze combinatie van praktijkervaring en theoretische kennis probeert ze in haar blogs en lesgeven hand in hand te laten gaan. Innoverende ideeën worden vertaald naar praktische ideeën voor de klaswerking.

Helena Taelman is taaldocent en onderzoeker aan hogeschool ODISEE te Aalst. In het verleden deed ze als linguïst wetenschappelijk onderzoek naar eerstetaalverwerving aan de Universiteit Antwerpen. Momenteel volgt ze met grote passie het internationale onderzoek rond taaldidactiek in de kleuterklas. Ze blogt hierover op de blog kleutergewijs, en vertaalt met haar collega’s onderzoeksinzichten in praktijkgerichte onderzoeksprojecten zoals het project Wereldwoorden of het project STEM-op-taal. Met internationale partners richtte ze ook een Europese blog op om de kloof tussen onderzoek en praktijk in ECEC te dichten.

Astrid Cornelis studeerde psychologie (KULeuven). Ze is lerarenopleider in de educatieve bachelor kleuteronderwijs aan de Thomas More hogeschool in Vorselaar. Ze zet er toekomstige kleuterleraren op weg om het denken en de wiskundige ontwikkeling van kleuters uit te dagen. Astrid behoort tot het vaste blogteam van Kleutergewijs, de blog over onderzoek en innovatie in het kleuteronderwijs. Ze blogt voornamelijk over denkontwikkeling en actueel onderzoek.

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticketverkoop en nieuwe blogposts.