Liesbeth Van Dael

Liesbeth Van Dael

docent, Thomas More

SESSIE

Er is geen huidige sessie.

BIO

Liesbeth Van Dael is docent in de lerarenopleiding kleuteronderwijs aan Thomas More Vorselaar. Als oud-student van de opleiding deed ze heel wat ervaring op in het werkveld. Om haar kennis te verruimen en verdiepen volgde ze nog opleidings – en onderwijswetenschappen. Deze combinatie van praktijkervaring en theoretische kennis probeert ze in haar blogs en lesgeven hand in hand te laten gaan. Innoverende ideeën worden vertaald naar praktische ideeën voor de klaswerking.

ARCHIEF

Evidence-informed kleuteronderwijs in Vlaanderen

Soms lijkt ons Vlaams kleuteronderwijs wel een speelveld voor hypes, vastgeroeste tradities, of hoogdravende theorieën. Hoe moet je daar als kleuteronderwijzer of directie je weg in vinden?
Met een groep lerarenopleiders onderhouden we de blog kleutergewijs met als doel om kleuterleerkrachten te ondersteunen bij de uitbouw van evidence-informed kleuteronderwijs.
Naar aanleiding van onze 5de verjaardag delen we met jullie 5 belangrijke onderzoeksinzichten over kleuteronderwijs die verspreid werden via onze blog. We bespreken niet alleen de evidentie, maar geven ook concrete tips om de inzichten te vertalen naar de kleuterklas. Overweeg je om ze alle vijf tegelijk in de praktijk te brengen, of heb je nog andere ideeën die je graag zou willen realiseren? Afsluiten doen we met een algemene reflectie over hoe je best innovatieprojecten selecteert voor jouw eigen praktijk of school.

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar