Lotte Henrichs

Lotte Henrichs

Universitair docent, GST en ALPO

Evenement

MATERIALEN

2022

Presentatie bij de sessie “Aanvullend takenpakket academische leerkracht”.

SESSIE

Er is geen huidige sessie.

SESSIEARCHIEF

Aanvullend takenpalet academische leerkracht

Het Takenpalet academische leerkrachten geeft inzicht in welke aanvullende taken een academisch opgeleide leerkracht kan vervullen. Een handig hulpmiddel om het gesprek tussen de academische leraar en de schoolleider te stimuleren. Academische leraren zijn in de eerste plaats leraren, maar kunnen daarnaast aanvullende of andere vaardigheden de school in brengen. Hiermee kunnen ze verschillende taken vervullen, zowel tijdens het lesgeven als daarbuiten. Bijvoorbeeld als coach, (ortho)pedagoog of onderzoeker.

In deze sessie laten Lotte Henrichs en Maaike Radix zien hoe je een door en voor leraren ontwikkelde infographic kan inzetten bij een gesprek tussen de academische leraar en de schoolleider of bestuurder. Het takenpalet biedt hierbij een gebruiksvriendelijk overzicht van de verschillende, aanvullende taken die mogelijk zijn binnen en buiten de klas.

BIO

Lotte is universitair docent bij Onderwijswetenschappen / Educatie. Zij geeft onderwijs aan de Graduate School of Teaching (GST) en de Academische Lerarenopleiding Primair onderwijs (ALPO). Aan de GST worden de lerarenopleidingen (VO) van de Universiteit Utrecht uitgevoerd. In de cursussen die zij verzorgt staat docent-leerling of leerkracht-leerling interactie steeds centraal. Aan de GST is zij docent binnen de cursus Pedagogiek en begeleidt zij de professionele ontwikkeling van leraren in opleiding tijdens hun stage. Aan de ALPO doceert Lotte een cursus over het omgaan met (culturele) verschillen in de klas en het bevorderen van gelijke onderwijskansen.