Luuk Kampman

leerplanontwikkelaar voor het voorgezet onderwijs, SLO.

Evenement

MATERIALEN

Nog geen materiaal aanwezig.

SESSIE

Geen huidige sessie.

SESSIEARCHIEF

Burgerschap in het curriculum

Sinds 1 augustus 2021 is de herziene wet burgerschapsvorming van kracht. In dat verband ontwikkelde SLO een handreiking én een praktische tool voor docenten op alle schooltypen. Je kunt daar een check mee doen: wat doen we eigenlijk al aan burgerschap aan school? Maar ook kun je er het gesprek mee aangaan over jullie schoolvisie, en over de manieren om die in de lessen concreet tot uitdrukking te brengen.
In de workshop lichten we de handreiking en de burgerschapskaarten, zoals de ontwikkeltool heet, kort toe. Daarna nemen we ruim de tijd om praktisch aan de slag te gaan: het genereren van ideeën voor burgerschap als geïntegreerd deel van je schoolcurriculum. Met die ervaring kun je de maandag na ResearchEd direct met je collega’s aan de slag om de burgerschapsopdracht vorm te geven op een manier die past bij jouw school en jouw leerlingen – en ook nog eens ‘inspectie-proof’ is.

BIO

Luuk Kampman is leerplanontwikkelaar voor het voorgezet onderwijs en specialist burgerschapsonderwijs. Samen met leraren en andere betrokken uit het onderwijsnetwerk werkt hij aan de burgerschapsopdracht voor het voortgezet onderwijs en aan de verbetering van de kwaliteit van burgerschapsonderwijs.

Luuk heeft culturele antropologie gestudeerd en is het grootste deel van zijn onderwijscarrière lerarenopleider en vakdidacticus maatschappijleer geweest. Hierbij heeft hij kennis en ervaring opgedaan in het ontwikkelen van burgerschapsonderwijs in het vo en ook het mbo en is hij betrokken geweest bij verschillende professionaliseringstrajecten voor leraren burgerschap. Daarnaast is hij medeauteur van enkele lesmethoden en uitgaven voor lerarenopleidingen.